Petre Din

                                   

CURRICULUM VITAE

 

Date personale:

 • Din Petre, născut la 30.01.1963, Slatina, jud. Olt
 • domiciliul : Oraş Cisnădie, str. Grigore Ionescu nr. 33, judeţul Sibiu
 • număr de telefon mobil: 0753539801
 • adresa de e – mail: petre_din@yahoo.com

 

Experienţă profesională:

 • profesor de istorie, socio-umane, titular la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig. Predau istorie în învăţământul preuniversitar din 1995. Am gradul didactic I.
 • Lector univ. dr. asociat la Facultatea de Litere, specializarea Română – Istorie din Râmnicu-Vâlcea, a  Universitatăţii  din Piteşti în anii universitari 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008

 

Cursuri predate la Facultatea de Litere, specializarea Română – Istorie, Râmnicu Vâlcea, a Universităţii din Piteşti:

Anul universitar 2004 – 2005

 • Curs de Istorie Medie a României
 • Curs de Istorie Medie Universală

Anul universitar 2005 – 2006

 • Curs de Istorie Medie a României
 • Curs de Istorie Medie Universală

Anul universitar 2006 – 2007

 • Curs de Istorie Modernă a României
 • Seminar de Istorie Modernă a României
 • Curs de Relaţii internaţionale ale României
 • Curs de Partide Politice româneşti

Anul universitar 2007 – 2008

 • Curs de Istorie Contemporană a României
 • Seminar de Istorie Contemporană a Românie
 • Curs de Istoria Doctrinelor Politice
 • Curs de Structuri Politice şi militare

 

Studii:

 • Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, licenţiat în istorie, specializarea Istorie modernă, media generală de licenţă 9,21 (1990 – 1995)
 • Studii aprofundate, în profilul Istorie, specializarea Istorie modernă comparată, 1995 – 1996, media generală 9,75
 • Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative Cluj-Napoca, licenţiat în Ştiinţe Politice, 1993 – 1997, media examenului de licenţă 8,50
 • Cursuri postuniversitare de perfecţionare – Bazele utilizării calculatorului, la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (14 săptămâni, 2000)
 • Cursul de formare „Educaţie inclusivă” organizat de Casa Corpului Didactic Cluj în cadrul proiectului Phare RO 0104.02 (Lot 1) – Projet EO293C
 • Doctor în Istorie din aprilie 2003, cu tema „Mitul bunului împărat la românii din Transilvania în secolul al XVIII-lea” .

 

Activitate ştiinţifică: Încă din timpul anilor de facultate, preocupările mele s-au îndreptat cu predilecţie pentru viaţa cotidiană şi mentalităţi colective, o istorie mai aproape de om şi de frământările acestuia, o istorie care studiază în profunzime aspectele sensibilităţii colective, pietatea populară, atitudinea în faţa vieţii şi a morţii, imaginarul politic şi social care au alimentat şi alimentează societatea umană în toate epocile istoriei

 

Comunicări la Sesiuni  Ştiinţifice:

 • iunie 1994, Sesiunea Anuală a Societăţii Studenţeşti „Petru Maior”, am prezentat comunicarea: „Aspecte ale eroului romantic în secolul al XVIII-lea”
 • aprilie 1995, Sesiunea Anuală a Societăţii Studenţeşti „Petru Maior”, am prezentat comunicarea: „Viaţa cotidiană în Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”
 • 21-22 mai 1998, Arad, Simpozionul Ştiinţific cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la revoluţia română de la 1848 – 1849, unde am susţinut comunicarea: „Mitul bunului împărat la românii din Transilvania la 1848”.
 • 28-30 mai 1998, Oradea, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice desfăşurată sub auspiciile Universităţii din Oradea, am prezentat comunicarea: „Mitul lui Avram Iancu în sensibilitatea colectivă românească la 1848”.
 • 20 octombrie 1998, Turda, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice consacrată eroului Avram Iancu, am susţinut comunicarea „Avram Iancu şi modelul paideic pentru români”.
 • 20-22 noiembrie 1998, Zalău, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Tineri istorici”, am susţinut comunicarea: „Eros şi Agape în producţia culturală a secolului al XVIII-lea”.
 • 21-22 iulie 1999, Bistriţa, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Tineri istorici”, am susţinut comunicarea: „Aspecte privind viaţa privată şi viaţa publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai secolului al XVIII-lea”.
 • Cursurile de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din 10-20 iulie 2000, Braşov, unde am prezentat o comunicare: „Pedagogia şcolară de la Mircea Eliade la sfârşit de mileniu”.
 • 22 mai 2002, Turda, Simpozionul „Tradiţii ale învăţământului turdean”, Ediţia a X-a, am prezentat comunicarea: „Aspecte privind mentalitatea moţilor la 1848”.
 • 29 – 31 mai 2003, Oradea, Sesiunea jubiliară de Comunicări Ştiinţifice dedicate celor 120 de ani de învăţământ academic şi 20 de ani de la înfiinţarea Institutului Pedagogic din Oradea, am prezentat comunicarea: „Românii ardeleni şi împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului bunului împărat”.
 • 28 mai 2004, Oradea, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice Istorie – Arheologie, am prezentat comunicarea: „Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană a secolului al XVIII-lea”.
 • 20 mai 2004, Turda, Tradiţii ale învăţământului românesc, ediţia a XII-a, am prezentat comunicarea: „Demofilia împăratului Iosif al II-lea la nivelul sensibilităţii românilor în secolul al XVIII-lea”.
 • 9-12 iunie 2004, Ploieşti, Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale profesorilor de istorie, am prezentat comunicarea: „Repere pentru o istorie a cuplului în Transilvania secolului al XVIII-lea”.
 • 11-13 noiembrie 2004, Oradea, Simpozionul Internaţional 40 de ani de Învăţământ Istoric şi Geografic, am prezentat comunicarea: „Imaginea revoluţiei franceze din februarie 1848 la nivelul sensibilităţii studenţilor români din Paris”.
 • 24 ianuarie 2005, Turda, Simpozionul dedicat Unirii de la 1859, am prezentat comunicarea: „Factorii interni şi externi în realizarea Unirii de la 24 ianuarie 1859”.
 • 14 mai 2005, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, am prezentat comunicarea: „Mărturii şi reflecţii privind ultimii ani ai României interbelice şi primii ani ai României postbelice”.
 • 30 noiembrie 2005, Mediaş, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale, am prezentat comunicarea „Aspecte privind viaţa cotidiană în Maramureş, reflectate în paginile săptămanalului Colţ de Ţară”.
 • 24 ianuarie  2006,  Turda,  Simpozionul organizat de Primăria Turda şi Casa de Cultură Turda, am prezentat comunicarea „Dimensiunea europeană a personalităţii domnitorului  Alexandru Ioan Cuza”.
 • 28 februarie 2006, Turda, Simpozionul intitulat „221 de ani de la jertfa lui Horea şi Cloşca ” am prezentat comunicarea „Mitul lui Horea în sensibilitatea colectivă a românilor transilvăneni la 1784 – 1785”.
 • 13 mai 2006, Mediaş, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, am prezentat comunicarea “Modelul identitar românesc în concepţia lui Emil Cioran”.
 • 14-15 iunie 2006, Deva, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, am prezentat comunicarea “Violenţă şi răscoală în spaţiul transilvănean la 1784 -1785”.
 • 1 decembrie 2006, Simpozionul dedicat Zilei Naţionale organizat de Primăria Turda şi Casa de Cultură Turda, am prezentat comunicarea „Importanţa factorului  extern în realizarea Unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918”.
 • 18 mai 2007, Sibiu, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională, Zilele Antropologiei Româneşti, „Imaginea celuilalt“, am prezentat comunicarea „Imaginea „Bunului împărat“ în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea“.
 • 19 mai 2007, Mediaş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice, am prezentat comunicarea „Ludovic al XIV-lea paradigma mitică a lui Don Juan în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea“.
 • 15 iunie 2007, Deva, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, am prezentat comunicarea „Intrarea împăratului Francisc Iosif I în anul 1852 în Transilvania. Discurs şi reprezentare“.
 • 30 noiembrie 2007, Mediaş, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale, am prezentat comunicarea :„ Avram Iancu şi împăratul Francisc Iosif I la 1852”.
 • 24 mai 2008, Mediaş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea ,,Reprezentări ale românilor în relatările călătorilor străini din secolul al XVIII-lea.” În cadrul sesiunii, am moderat la secţiunea Istorie Antică şi Medievală.
 • 6-8 iunie 2008, Sibiu, Zilele Antropologiei Româneşti, Ediţia a XV-a, „Relaţii comerciale şi mijloace de schimb: de la troc la cardul electronic”, Secţiunea de Antropologie Culturală, am prezentat comunicarea „Informaţii despre activitatea comercială a Tărilor Române în reprezentările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea”.
 • 26-28 iunie 2008, Deva, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva am prezentat comunicarea ,,Intrările împăratului Iosif al II-lea în Transilvania.Discurs şi reprezentare”.
 • 4 iunie 2008, Câmpia Turzii, Simpozionul ,,Şcoala şi Educaţia în Perspectivă Europeană”, Ediţia I, secţiunea Parteneriate şi Proiecte Şcolare Educaţionale, am prezentat lucrarea ,,Comportamentul mulţimilor în istorie. Studiu de caz: Răscoala de la 1784 condusă de Horea”.
 • 14 noiembrie 2008, Câmpia Turzii, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ”Creativitate şi interdisciplinaritate, competenţe şi feed-back în contextul demersului curricular şi extracurricular actual„ am prezentat comunicarea „Imaginea bunului împărat hasburgic în percepţia lui Emil Cioran”.
 • 22 noiembrie 2008, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale, am prezentat comunicarea „Imaginea bunului împărat şi a monarhiei hasburgice în publicistica lui Ioan Slavici”. În cadrul sesiunii, am moderat secţiunea Istorie şi Stiinţele Auxiliare ale Istoriei .
 • 30 aprilie 2009, Câmpia Turzii, Simpozionul Naţional „Şcoala şi Educaţia în Perspectivă Europeană”, ediţia a II-a, am prezentat comunicarea ,,Metode şi strategii de predare învăţare între tradiţie şi modernitate”.
 • 9 mai 2009, Mediaş,  Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Intrarea împăratului Francisc I în 1817 în Transilvania. Discurs şi reprezentare”.

▪ 5- 7 iunie 2009, Sibiu, Zilele Antropologiei Româneşti, Ediţia a XVI-a „Intoleranţă, agresivitate, conflict”, Secţiunea de Istorie şi Arheologie, am prezentat comunicarea „Intoleranţă şi agresivitate în vremea lui Iosif al II-lea. Studiu de caz : Răscoala lui Horea”.

▪ 11-12 iunie 2009, Deva, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva am prezentat comunicarea „Patriarhul Iustinian Marina între „salvator” şi „conformist” în biserica ortodoxă română”.

 • 28 noiembrie 2009, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale, am prezentat comunicarea „Ioan Slavici între „mitul bunului împărat” şi „trădarea de patrie”.
 • 22 ianuarie 2010,  Câmpia Turzii, Simpozionul intitulat „Aniversarea a 151 de ani de la Unirea Principatelor Române”, organizat de Primăria  Câmpia Turzii şi Asociaţia „Avram Iancu” , am prezentat comunicarea „Contextul intern şi extern al Unirii Ţării Româneşti cu Moldova şi domnia lui Alexandru Ioan Cuza”.
 • 10 Mai 2010, Câmpia Turzii, Simpozionul Naţional „Şcoala şi Educaţia în perspectivă Europeană”, organizat de Şcoala „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, am prezentat comunicarea „Metode de predare învăţare”.
 • 15 mai 2010, Mediaş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a X-a am prezentat comunicarea „Românii transilvăneni între „bunul împărat” şi acţiunile antiunioniste ale lui Visarion Sarai”.
 • 5 iunie 2010, Urdari, Gorj, Concursul Interjudeţea de Creaţie Literară, Artă Tradiţională şi Film Documentar, „De la noi la Hordou”, Ediţia a I-a, am prezentat comunicarea „Românii transilvăneni şi împăratul Francisc I ”.
 • 18-19 septembrie 2010, Şimleu Silvaniei, Sesiunea Ştiinţifică „Biserică şi societate în secolele XIX-XX. 200 de ani de la înfiinţarea vicariatului greco-catolic al Silvaniei”, organizat de Primăria oraşului Şimleu Şilvaniei, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău am prezentat comunicarea „Dimensiunea naţională a activităţii preotului greco-catolic Simion Balint în timpul Revoluţiei de la 1848-1849”.
 • 27 noiembrie 2010, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României am prezentat comunicarea „Dimensiunea justiţiară a personalităţii împăratului Iosif al II-lea, factor de potenţare a imaginii „bunului împărat”.
 • 14 mai 2011, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a XI-a am prezentat comunicarea „Episcopul Ghedeon Nichitici şi răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan”.
 • 16 -17 iunie 2011, Deva, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva am prezentat comunicarea „Gândirea social – politică în publicistica lui Mihai Eminescu”.
 • 26 noiembrie 2011, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României am prezentat comunicarea „Mitul Vârstei de Aur în publicistica poltică a lui Mihai Eminescu”-coautor
 • 2o ianuarie 2012, Sibiu, Simpozionul Judeţean al Profesorilor de Istorie, Ediţia I am prezentat comunicarea „Personalităţi istorice implicate în actul Unirii Principatelor Române”- coautor
 • 24 februarie 2012, Mârşa, Sesiunea de Comunicări şi Referate ale Profesorilor de Istorie dedicată comemorării lui Horea şi Cloşca am prezentat comunicarea „Eminescu şi chestiunea evreaiască”.
 • 12 – 13 mai 2012, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Reprezentări baroce în opera lui Miron Costin”.
 • 14 – 15 iunie 2012, Deva, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva am prezentat comunicarea „Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran”.
 • 13-16 septembrie 2012, Sibiu, Zilele Antropologiei Româneşti, Ediţia a XIX-a, Secţiunea de Istorie şi Arheologie, am prezentat comunicarea „Influenţa Secolului Luminilor asupra acţiunii politice a românilor transilvăneni în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Inochentie Micu Klein
 • 22 noiembrie 2012, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României am prezentat comunicarea „Alexandru Ioan Cuza între Elena Doamna şi Maria Obrenovici” – coautor
 • 22 ianuarie 2013, Sibiu, Simpozionul Judeţean al Profesorilor de Istorie, Ediţia II -a am prezentat comunicarea „Viaţa pasională a lui Alexandru Ioan Cuza” – coautor
 • 19-20 aprilie 2013, Cluj-Napoca, Conferinţa Naţională „Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi”, am prezentat comunicarea „Imagini ale românilor la nivelul sensibilităţii călătorilor străini din secolul al XVIII-lea”.
 • 11 mai 2013, Mediaş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” am prezentat comunicarea „Transilvania în percepţia istoriografiei clujene contemporane. Studiu de caz: Ionuţ Ţene
 • 19 iulie 2013, Târgovişte, Conferinţa Naţională „Educaţie şi dezvoltare profesională”, organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte am prezentat comunicarea „Metode alternative de evaluare la disciplina Istorie”.
 • 19 – 22 septembrie 2013, Sibiu, Sesiunea de comunicări Zilele Antropologiei Româneşti, Ediţia a XX-a, organizată de Departamentul de Istorie al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Muzeul Civilizaţiei Populare Sibiu, am prezentat comunicarea „Elemente ale muzicii romantice în creaţia lui Beethoven”.
 • 30 noiembrie 2013, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, am prezentat comunicarea „Avram Iancu 1852-1872. Asumarea unui destin tragic”.
 • 4 – 5 decembrie 2013, Alba Iulia, Conferinţa Internaţională de Bibliologie, Cartea Românească Veche din Imperiul Habsburgic (1691 – 1830). Recuperarea unei identităţi culturale, organizată de Departamentul de Istorie, Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie” Alba Iulia, am prezentat comunicarea „Ode pentru pomenjrija Mutheri cea dia pururia a Augustei Mariei Theresiei–factor de potenţare a imaginii „bunului împărat”.
 • 9-10 mai 2014, Mediaş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice organizată de Colegiul Tehnic Mediensis, am prezentat comunicarea „Mihai Eminescu între liberalism şi conservatorism”.
 • 12-13 septembrie 2014, Zalău, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice. Istorie şi Civilizaţie în Nord-Vestul României, am prezentat comunicarea „Aspecte ale vieţii religioase a românilor transilvăneni în percepţia călătorilor străini în secolul al XVIII-lea”.
 • 25-29 septembrie 2014, Sibiu, Zilele Antrpologiei Româneşti, ediţia a XXI-a, Aventura imaginii. Imagine, imaginaţie, imaginar, am prezentat comunicarea: „Imagini ale societăţii europene în opera lui Dinicu Golescu”.
 • 20 – 21 noiembrie 2014, Alba Iulia, Conferinţa Naţională de Bibliologie, Cartea Românească Veche din Imperiul Habsburgic (1691 – 1830). Recuperarea unei identităţi culturale, organizată de Departamentul de Istorie, Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie” Alba Iulia, am prezentat comunicarea „Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Gheorghe Şincai”.
 • 29 noiembrie 2014, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale, am prezentat comunicarea „Dinicu Golescu, peregrinul român în statele germane”.
 • 22 ianuarie 2015, Sibiu, Simpozionul Judeţean al Profesorilor de Istorie, Ediţia a IV -a am prezentat comunicarea „Elena Cuza între tradiţie şi legendă” – coautor
 • 25 aprilie 2015, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice organizată de Colegiul Tehnic Mediensis, am prezentat comunicarea: „Transilvania în publicistica lui Octavian Goga”.
 • 10-11 septembrie 2015, Făgăraş, Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice organizată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, am prezentat comunicarea „Aspecte ale societăţii româneşti în publicistica lui Octavian Goga”.
 • 30-31 octombrie 2015, Alba Iulia, Conferinţa Naţională de Bibliologie, Cartea Românească Veche din Imperiul Habsburgic (1691 – 1830). Recuperarea unei identităţi culturale, organizată de Departamentul de Istorie, Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie” Alba Iulia, am prezentat comunicarea „Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Samuil Micu”.
 • 28 noiembrie 2015, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale am prezentat comunicarea „Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective din timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anii 1914-1916”.
 • 14 mai 2016, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective din timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917”.
 • 22-23 septembrie 2016, Muzeul din Făgăraş, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1914”.
 • 6-8 octombrie 2016, Muzeul de Istorie din Zalău, Sesiunea Naţională de comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective din timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1918”.
 • 25-26 noiembrie 2016, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale am prezentat comunicarea „Imagini ale românilor bănăţeni în opera lui Johann Jakob Ehrler”.
 • 13 mai 2017, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Anii 1915-1916”.
 • 9 iunie 2017, Avrig, am participat la Şcoala Academică Gheorghe Lazăr. Ediţia I cu lucrarea „Gheorghe Lazăr în concepţia lui Onisifor Ghibu”.
 • 6-8 septembrie 2017, Muzeul de Istorie, din Făgăraş, Sesiunea Anuală Internaţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Anii 1917-1918”.
 • 25-26 octombrie 2018, Alba Iulia, Conferinţa Naţională de Bibliologie, Cartea Românească Veche din Imperiul Habsburgic (1691 – 1830). Recuperarea unei identităţi culturale, organizată de Departamentul de Istorie, Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie” Alba Iulia, am prezentat comunicarea „Aspecte critice ale Țării Românești în opera lui Ion Codru Drăgușanu”.
 • 25 noiembrie 2017, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale am prezentat comunicarea „ George Topârceanu şi bătălia de la Turtucaia”.
 • 12 mai 2018, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Centenarului Unirii am prezentat comunicarea „Atitudini şi reprezentări în condiţia de prizonier a lui George Topârceanu”.
 • 31 mai – 1 iunie 2018, Avrig, am participat la Şcoala Academică Gheorghe Lazăr. Ediţia II cu lucrarea „Demersurile lui Onisifor Ghibu pentru reorganizarea Universităţii din Cluj după anul 1918 ”.
 • 25-26 octombrie 2018, Alba Iulia, Conferinţa Naţională de Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, Ediţia a XII-a, organizată de Departamentul de Istorie, Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie” Alba Iulia şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, am prezentat comunicarea „Aspecte critice ale Ţării Româneşti în publicistica lui Ion Codru Drăguşanu”.
 • 24 noiembrie 2018, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată Centenarului Unirii am prezentat comunicarea „Grigore Romalo şi Primul Război Mondial. Anii 1916-1917”.
 • februarie 2019, Sibiu, Simpozionul regional „România între prezent și trecut” am prezentat comunicarea „Ioan Opriș și Ion Arion-două personalități turdene cu rol major în realizarea Unirii de la 1918”,
 • 11 mai 2019, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Octavian Tăslăuanu și Primul Război Mondial. Sensibilități și atitudini premergătoare operațiunilor militare”.
 • 30 mai 2019, Avrig, am participat la Şcoala Academică Gheorghe Lazăr. Ediţia III cu lucrarea „Concepția lui Vasile Stoica asupra relațiilor dintre românii transilvăneni și Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea”
 • 14 iunie 2019, Avrig, am participat la Școala de Vară „Centenar + 1” Academică, Internațională, Interdisciplinară unde am prezentat comunicarea „Gheorghe Lazăr în percepția oamenilor de cultură români”.
 • 13 noiembrie 2019, Mîrșa, Conferința Interjudețeană „Primul Război Mondial-Premisa Marii Uniri”, desfășurată în cadrul proiectului interjudețean „Cultură, istorie, tradiție” organizată de Liceul Tehnologic Mîrșa, unde am susținut comunicarea „Primul Război Mondial-Premisa Marii Uniri”
 • 16 noiembrie 2019, Mediaş, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice am prezentat comunicarea „Octavian Tăslăuanu și Primul Război Mondial. Mentalități colective și imaginar sociale”.
 • 3 septembrie 2021, Muzeul de Istorie, din Făgăraş, Sesiunea Anuală Internaţională de Comunicări Ştiinţifice ediție online am prezentat comunicarea „Atitudini și reprezentări în condiția de prizonier a maiorului Gheorghe Caracaș”.

 

Concursuri şcolare:

 • Am participat la Concursul de civilizaţie turdeană din 23 aprilie 2004 la Liceul Agricol Turda, unde am obţinut menţiune I cu o grupă de elevi.
 • La Olimpiada de Istorie rezervată liceelor industriale, desfăşurată la Liceul             „Tehnofrig, Cluj Napoca, 2006, elevii pregătiţi de mine au obţinut 2 menţiuni .
 • La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale elevilor, Drepturile omului în societatea contemporană, zona Turda – Câmpia Turzii, organizată de Colegiul  Tehnic „Victor Ungureanu”,  Câmpia Turzii, derulată la 10 decembrie 2008, elevii coordonaţi de mine au obţinut 2 premii III.
 • Am participat la Concursul de istorie 1 Decembrie 1918 şi Marea Unire, organizat de Fundaţia Română pentru copii, comunitate şi familie şi Clubul Copiilor din Câmpia Turzii, în data de 27 noiembrie 2009, unde colectivul de elevi de la  Liceul Teoretic „Pavel Dan” a obţinut locul  I.
 • Am participat la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal” de la Iaşi, organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică ”Vasile Pogor” din 15 ianuarie 2010 la secţiunea Eseu sau interviu ( imaginar ) cu Mihai Eminescu, cu lucrarea Idei social – politice în publicistica lui Mihai Eminescu. Lucrarea  a obţinut premiul I. În cadrul acestei activităţi organizatorii mi – au recompensat comunicarea cu Diploma de Onoare pentru aportul adus la dezvoltarea ştiinţei şi culturii din România.
 • Am participat la Concursul Interjudeţean de Creaţie Literară Artă Tradiţională şi Film Documentar „De la noi la Hordou”, Ediţia I, Localitatea Urdari, judeţul Gorj din 5 iunie 2010, organizat de Şcoala Generală nr. 1 Urdari şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj unde elevul îndrumat de mine Ceclan Mircea Rareş de la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” a obţinut Premiul II.
 • Am participat la Concursul Naţional în cadrul Proiectului Educaţional „Totdeauna Eminescu”, organizat la Liceul „Horia Hulubei”, iunie 2010, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Casa Corpului Didactic, cu lucrarea „Mesianismul politic în publicistica lui Mihai Eminescu”. Lucrarea a obţinut menţiune.
 • Am participat la Concursul interjudeţean de creaţie literară ”Virgil Ierunca”, ediţia a X-a, la Râmnicu – Vâlcea, 15 noiembrie 2010, în calitate de îndrumător al elevei Bobangă Cristina.
 • Am participat la Simpozionul Didactic Internaţional ”Comunicare fără frontiere”, ediţia I, octombrie 2010, secţiunea Istorie/ Holocaust, profesori, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, Suceava, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava unde am obţinut Premiul I.cu lucrarea „Călătoria lui Iosif al II-lea în Transilvania în anul 1773. Formă de comunicare imagistică între Curtea de la Viena şi românii ardeleni”.
 • Am participat la Simpozionul Didactic Internaţional ”Comunicare fără frontiere”, ediţia I, octombrie 2010, secţiunea Ştiinţe, în calitate de îndrumător al elevei Bobangă Cristina care a obţinut Premiul II, cu lucrarea „Memoriile ţăranilor transilvăneni către autorităţile locale şi centrale. Paradigma comunicării în secolul Luminilor”.
 • Am participat la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal” Iaşi – 15 ianuarie 2011 organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică ”Vasile Pogor” cu lucrarea „Mesianismul politic în publicistica lui Mihai Eminescu” . Lucrarea a obţinut premiul I. În cadrul acestei activităţi organizatorii mi – au recompensat comunicarea cu Diploma de Onoare pentru aportul adus la promovarea valorilor literaturii în România şi în lume.
 • Am participat la Concursul Naţional „Aşa a fost la Unire” , din cadrul Proiectului Naţional „În Unire stă puterea”, Secţiunea: Prezentări Power Point, organizat de Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” Brăila, I, ianuarie 2011. Lucrarea prezentată de mine „Personalităţi implicate în actul Unirii Principatelor Române” a obţinut Premiul al III-lea.
 • Am participat la Sesiunea Judeţeană de Comunicări şi Referate ale elevilor de liceu la disciplina Istorie, Sibiu, 20 mai 2011, în calitate de coordonator al elevei Racolţa Alexandra, care a obţinut Premiul III, cu lucrarea „Aventura cuplului în producţia culturală a secolul al XVIII-lea transilvănean”.
 • Am participat la Concursul Interjudeţean „Moralia”, Ediţia a V-a, secţiunea Creaţie literară, 19 mai 2011, organizat de Clubul Copiilor Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, din C. A. E, poziţia 755, în calitate de îndrumător al elevei Bobanga Cristina, care a obţinut Premiul I. cu lucrarea „Ioan Slavici între „mitul bunului împărat” şi „trădarea de patrie”.
 • Am participat la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal” – Ediţia a III-a din 15 ianuarie 2012, organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică ”Vasile Pogor” , în calitate de coordonator al elevilor Chiripuş Samuel şi Munteanu Simona cu lucrarea „Mitul Vârstei de Aur în publicistica politică a lui Mihai Eminescu”. Lucrarea a obţinut Premiul II.
 • Am participat la Concursul Naţional „Mai aproape de Eminescu” organizat de Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Arad, în calitate de coordonator al elevilor Cozma Ana, care a obţinut Premiul III şi Căuneac Silviu, care a obţinut Menţiune la Secţiunea Power Point.
 • Am participat la Concursul interjudeţean „Galeria valorilor naţionale” organizat de Grup Şcolar „Carmen Sylva” Eforie Sud, Constanţa şi Primăria oraşului Eforie, în calitate de coordonator al elevilor Chiripuş Samuel şi Munteanu Simona, care au obţinut Premiul I la secţiunea Creaţie literară.
 • Am participat la Concursul Judeţean „154 de ani de istorie – Unirea Principatelor”, ediţia a IV-a în calitate de coordonator al elevilor Chiripuş Samuel şi Gabriela Diaconeasa. Lucrarea a obţinut Premiul I la secţiunea Power-Point
 • Universal” – Ediţia a IV-a din 15 ianuarie 2013, organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică ”Vasile Pogor” , în calitate de coordonator al elevului Chiripuş Samuel cu lucrarea „ Paradigma unei iubiri romantice: Mihai Eminescu-Veronica Micle”. Lucrarea a obţinut Premiul III.
 • Am participat la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal” – Ediţia a IV-a din 15 ianuarie 2013, organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică ”Vasile Pogor” cu lucrarea „Mihai Eminescu şi chestiunea evreiască”. Lucrarea a obţinut Premiul I.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări, la Sesiunea de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 15 mai 2014, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş. Eleva Banea Larisa Adina de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” a obţinut Premiul II cu următoarea comunicare: „Statutul femeii în familia tradiţională a secolului al XVIII-lea” şi eleva Simule Cristina de la Liceul Tehnologic Mârşa a obţinut Premiul III cu următoarea comunicare: „Aspecte ale vieţii religioase ale românilor în percepţia călătorilor străini în secolul al XVIII”.
 • Am participat la Concursul Naţional „Unirea Principatelor Române” Ediţia a V-a, desfăşurat la Şcoala Gimnazială Girov, Neamţ, ianuarie 2014. Elevii coordonaţi de mine au obţinut următoarele rezultate: Premiul II, eleva Gurincu Maria Alexandra de la Liceul Tehnologic Mârşa şi încă un Premiul II, obţinut de eleva Noemi de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Naţional „O zi, trei semnificaţii – 9 mai” Bârlad, Ediţia a II-a – 9 mai 2015, CAERI 2015, Poz. 1447. Eleva Gurincu Alexandra Maria a obţinut Premiul I pentru lucrarea „Războiul pentru cucerirea independenţei, reflectat în opera lui Mihai Eminescu”.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări, la Sesiunea de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 13 mai 2015, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş. Eleva Banea Larisa Adina de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” a obţinut Premiul III cu următoarea comunicare: „Alexandru Ioan Cuza între Elena Doamna şi Maria Obrenovici” şi eleva Iuliana Giura de la Liceul Tehnologic Mârşa a obţinut Menţiune cu următoarea comunicare: „Avram Iancu în sensibilitatea colectivă a românilor transilvăneni la 1848-1849”.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Internaţional „Martor la tradiţii”, înscris în CAEN 2015, la poziţia 24. Eleva Simule Cristina de la Liceul Tehnologic Mîrşa a ocupat Premiul III la Secţiunea literară clasele a IX-a – XII-a şi o Menţiune.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul interjudeţean de cunoştiinţe „Istoria între mit şi realitate” înscris în Calendarul Activităţilor Şcolare şi Extraşcolare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, an şcolar 2015-2016, la poziţia 48, din data de 21 aprilie 2016. Elevele Hămbărian Bianca, Tocănel Roxana, Ţăranu Liviu şi Croitoru Floriana au ocupat Premiul II LA Secţiunea Power Point.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 20 mai 2016, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş. Eleva Nuţoiu Denisa Maria de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig a obţinut Premiul I şi eleva Budac Alina de la Liceul Tehnologic Mârşa a obţinut Premiul III.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Internaţional „Interferenţe culturale în contextul european”, în data de 18 iunie 2016, ediţia a X-a, aprobat în C.A.E.N. 2016., poziţia 14, pag. 10. Eleva Budac Alina de la Liceul Tehnologic Mîrşa a obţinut Premiul I.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Naţional Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, ediţia a VIII-a, cuprins în CAEN 2017, Domeniul V, Literatură, Poziţia 19. Eleva Nuţoiu Denisa a obţinut Premiul I.
 • Am participat ca îndrumător al elevei Nuţoiu Denisa din clasa a XII-a la Olimpiada de Istorie, faza judeţeană, 2017. Eleva Nuţoiu Denisa a obţinut Premiul II la clasa a XII-a.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 19 mai 2017, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş. Eleva Nuţoiu Denisa Maria de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig a obţinut Premiul I.
 • Am organizat Sesiunea Regională de Comunicări şi Referate pentru elevi „233 de ani de la martiriul lui Horea şi Cloşca”, ediţia a VIII-a, la data de 24 februarie 2018, acţiune cuprinsă în Calendarul activităţilor educative regionale, anul şcolar 2017-2018, la poziţia 3.
 • Am participat ca îndrumător de lucrări al elevei Tocoaie Sarah din clasa a X-a B la Concursul Judeţean „Eroul meu real sau imaginar din Primul Război Mondial”-Ediţia I, 27 Martie 2018 – Sibiu. Eleva Tocoaie Sarah a obţinut Premiul I. Comunicarea elevei a fost publicată în volumul Eroul meu din Primul Război Mondial. Comunicări Istorice ale elevilor, Editura Armanis, Sibiu, 2018, pp. 7-12. – coautor.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Naţional Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, ediţia a IX-a, cuprins în CAERI 2018, Domeniul V, Critică literară, Poziţia 948, nr. 3076. Eleva Munteanu Camelia a obţinut Premiul II.
 • Concursul de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 18 mai 2018, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş. Eleva Chiş Anamaria Andreea de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig a obţinut Premiul III.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul interjudeţean de cunoştiinţe „Istoria între mit şi realitate”, Secţiunea Concurs de cunoştiinţe ( PPT), inclus în Calendarul Activităţilor Şcolare şi Extraşcolare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, an şcolar 2017-2018, poziţia 37. Elevii Tocaru Raluca şi Brici Sebastian au obţinut Premiul III.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la etapa judeţeană a Concursului Naţional „Recunoştiinţă Făuritorilor Marii Uniri”, secţiunea Creaţie Media, an şcolar 2018-2019. Eleva Căşvan Luiza Elena a obţinut Premiul I.
 • Am organizat Sesiunea Regională de Comunicări şi Referate pentru elevi „234 de ani de la martiriul lui Horea şi Cloşca”, ediţia a IX-a, la data de 23 februarie 2019, acţiune cuprinsă în Calendarul activităţilor educative regionale, anul şcolar 2018-2019, la poziţia 1886.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la etapa locală a Concursului Regional şi Interjudeţean „Împreună împotriva violenţei”, an şcolar 2018-2019. Eleva Munteanu Paula a obţinut locul III la secţiunea P.P.T.
 • Concursul de Comunicări şi Referate ale elevilor, faza judeţeană – 17 mai 2019, organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş. Eleva Tocoaie Sarah de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig a obţinut Premiul III.
 • Concursul Regional „Noi suntem români”, Ediția a III-a din 21.02. 2020, eleva Muntean Paula de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig a obținut Premiul III, an școlar 2019-2020, concurs inclus în CAERI 2020, la poziția 1480, conform Anexei nr. 2 la OMEC nr, 5597 din 16.12.2019.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Naţional Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, ediţia a XI-a, cuprins în CAERI 2020, Domeniul V, Critică literară, – Liceu Poziţia 1491, nr. 5.597. Eleva Munteanu Camelia a obţinut Premiul III.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Regional Cultural-Artistic ,,Valorile localității mele” prevăzut la CAERI 2020 fără finanțare MEN, Anexa nr. 3 nr. 26149 din 12.02. 2020, la poziția 895,pag. 31. Elevele Tocoaie Sarah-Laura și Ghiță Larisa au obținut Premiul II la secțiunea PPT.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Naţional „Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”, ediţia a XII-a, aprilie 2021, Secțiunea Critică literară – eseu, Eleva Potcovel Ioana a obţinut Premiul II.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul județean „Sibiul eroic”, iunie 2021, organizat de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Sibiu. Elevul Damian Alexandru a obținut Premiul I.
 • Am participat în calitate de coordonator de lucrări la Concursul Național de eseuri cu tema „Amintiri din anii pandemiei”, organizat de Biblioteca Municipală ,,Teodor Murășanu” în data de 1 iunie 2021. Elevul Păcurariu Alexandru-Ilie din clasa a XI B a primit Mențiune.

Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Română – Istorie, Râmnicu Vâlcea, a Univerşităţii din Piteşti.

 • Am coordonat lucrări de licenţă în anul universitar 2006 – 2007.
 • Am coordonat elaborarea de articole şi studii ale studenţilor în scopul prezentării la Simpozioane Ştiinţifice
 • Am coordonat lucrări de licenţă în anul universitar 2007-2008 valorizate de Comisia de Licenţă cu nota 10.

 

 Premiul de excelenţă

 • Ediţia I 2006   locul II oferit de Ziarul 21 Turda la categoria profesor.
 • Premiul de popularitate I la categoria profesor, Ediţia 2007, oferit de Ziarul       21 Turda.
 • Diploma de excelenţă şi locul I, la categoria „Cel mai bun profesor“, oferită      de    Săptămânalul turdean „Obiectiv“, 2007.
 • Diploma de onoare I Oameni de nota…21 la secţiunea: Scriitor, în cadrul                                                                                                         galelor 21, la 4 ani de la  apariţia Ziarului 21,  anul 2008
 • Diploma de onoare II Oameni de nota…21 la secţiunea: Profesor, în cadrul galelor 21, la 4 ani de la apariţia Ziarului 21, anul  2008
 • Diplomă pentru realizări deosebite şi promovarea culturii locale şi naţionale în anul 2016, oferită de Asociaţia Culturală Rusidava Drăgăşani.
 • Diplomă de merit pentru pregătirea lotului judeţean Sibiu la „Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din ciclul liceal la istorie”, etapa naţională, Focşani, 24-27 iulie 2017.
 • Diplomă pentru participarea la Şcoala de Vară „Holocaustul din România între istorie şi receptare”, organizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” la Surduc, jud. Timiş, în data de 16-19 iulie 2018.
 • Diplomă de Excelență și Premiul pentru „Cartea de memorialistică și spiritualitate” pe anul 2019 primit din partea Ligii Scriitorilor din România (26 martie 2020). Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019.
 • Diplomă de Excelență pentru participarea la Campania intermațională „Transmite un mesaj de Ziua Bibliotecilor publice din România organizată de Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda.

 

Prezentare de carte:

 • In data de 19 octombrie 2007 la Mediaş am participat la lansarea carţii istoricului Vasile Mărculeţ ,,Justinianus I Caesar Roman şi Suveran  Creştin, Editura Samuel, Mediaş, 2007.  Eu am fost investit de către autor cu prezentarea lucrării.
 •   In data de 27 martie 2008 la Mediaş am participat la lansarea celor două volume ale istoricului Vasile Mărculeţ „Thema Paristrion-Paradunavon, Editura Samuel ,Mediaş, 2008“ şi „Bizanţul şi formaţiunile politice din Transilvania şi Banat, Editura Samuel, Mediaş, 2008“. Eu am fost investit de către autor cu prezentarea celor două volume.
 • În data de 18 noiembrie 2009 la Turda am participat la lansarea revistei Cultur΄ all, manifestare ce a avut loc în Sala Mare a Primăriei Turda şi în cadrul acestei activităţi, împreună cu alţi invitaţi  am fost investit de echipa redacţională cu prezentarea revistei.
 • În data de 19 noiembrie 2009 la Societatea de Istorie Locală din Câmpia Turzii am prezentat volumul „Românii transilvăneni şi monarhia habsburgică în secolele XVIII-XIX. Istorie şi imaginar”.
 • În data de 15 aprilie 2010 la Mediaş am participat la lansarea volumului istoricului Vasile Mărculeţ , Interese, competiţie şi competitori în bazinul vest – pontic (sfârşitul sec. XIII – începutul sec. XVI), Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2010. Am fost investit de către autor cu prezentarea cărţii.
 • În data de 17 noiembrie 2010 la Mediaş am participat la lansarea volumului istoricului Vasile Mărculeţ, Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic, Coordonator: Vasile Mărculeţ, Editura Meronia, Bucureşti, 2010. Am fost investit de către autor cu prezentarea volumului.
 • În data de 23 martie 2011 la Mediaş am participat la lansarea volumului istoricului Vasile Mărculeţ, Mediaş. „Istorie, demografie, personalităţi, Studii, comunicări şi articole”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2011. Am fost investit de către autor cu prezentarea volumului.
 • În data de 22 septembrie 2011 la Mediaş am participat la lansarea volumului istoricilor Vasile Mărculeţ, Ioan Mărculeţ şi Cătălina Mărculeţ „Districtul Protopopesc Greco-Catolic Mediaş. Enciclopedie istorică şi geografică”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2011. Am fost investit de autori cu prezentarea volumului
 • În data de 18 septembrie 2012 am participat la Mediaş la lansarea volumului istoricului Vasile Mărculeţ, Bizantini, italieni şi români în secolele XIV-XVI, Editura Sfântul Nicolae, Brăila, 2012. Am fost investit de către autor cu prezentarea volumului.
 • În data de 28 februarie 2013 am participat la Sibiu la lansarea volumului istoricului Alexandru Bucur „Dezastre care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Sibiu”, Editura Sfântul Nicolae, Brăila, 2012. Am fost investit de către autor cu prezentarea volumului.
 • În data de 23 ianuarie 2014 am participat la Mediaş la lansarea volumelor „Cronica grănicerească (1763-1888), autor Constantin Stejar, ediţie îngrijită de colonel dr. Alexandru Bucur, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013, şi volumul „Relaţiile Imperiului Bizantin şi ale Republicilor maritime italiene cu Ţările Române până în secolul al XV-lea”, autor dr. Vasile Mărculeţ, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013. Am fost investit de către autori cu prezentarea volumelor.
 • În data de 30 aprilie 2015 am participat la Cluj-Napoca la lansarea volumului istoricului Ionuţ Ţene, „Contra curentului. Radiografii istoriografice post-moderne”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015. Am fost investit de autor cu prezentarea volumului.
 • În data de 16 aprilie 2016 am participat la Drăgăşani la lansarea volumului scriitorului Al. Florin Ţene „La braţ cu Andromeda. Viaţa scriitorului Gib. Mihăescu între realitate şi poveste”, Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2016. Am fost investit de scriitor cu prezentarea volumului.

 

 • Membru în comitetul de redacţie al Revistei Comunicări Ştiinţifice, Mediaş în anul 2007-2008.
 • Membru al Ligii Scriitorilor din România, filiala Cluj din anul 2015.

Participarea la Mese rotunde

 • În data de 24 ianuarie 2012 am participat la Centrul Cultural Casa Schuller, Mediaş, care a găzduit o masă rotundă pe tema Unirii Principatelor Române, Ediţia a I-a
 • În data de 19 ianuarie 2013 am participat la Centrul Cultural Casa Schuller, Mediaş, care a găzduit o masă rotundă pe tema Unirii Principatelor Române, Ediţia a II-a
 • În data de 25 ianuarie 2014 am participat la Centrul Cultural Casa Schuller, Mediaş, care a găzduit o masă rotundă pe tema Unirii Principatelor Române, Ediţia a III-a.
 • În data de 23 august 2014 am participat la o masă rotundă pe tema Actului istoric de la 23 august 1944, Ediţia a I-a.
 • În data de 24 ianuarie 2015 am participat Centrul Cultural Casa Schuller,Mediaş, care a găzduit o masă rotundă pe tema Unirii Principatelor Române, Ediţia a IV-a.

 

 

Recenzii de carte:

 • Am publicat recenzia cărţii lui Vasile Mărculeţ, Thema Paristrion-Paradunavon, Editura Samuel, Mediaş, 2008, în Ziarul 21 Turda, anul V, nr.14 (204), 2008, p. 17.
 • Am  publicat recenzia volumului lui Vasile Mărculeţ, Lumea românească de la Imperiul Asăneştilor la statele Nord-Dunărene, lucrare editată de Asociaţia Istoricilor din Mediaş, Alba Iulia, 2005, în Ziarul 21 Turda, anul V, nr.10 (200), 2008, p. 17.
 • Am publicat recenzia cărţii lui Vasile Mărculeţ, ”La domination byzantine au Bas Danube aux Xe-XIIe siècles”, Mediaş, Samuel, 2005 în, Transylavania Review, Romanian Academy Center for Transylvanian Studies, Vol. XVII, No. 1 Spring 2008, pp.154-156.

▪ Am publicat recenzia volumului, al cărui autor este Vasile Mărculeţ, Justinianus I Caesar Roman şi suveran creştin, Editura Samuel, Mediaş, 2007, în Acta Mvsei Porolissensis, XXVIII- XXIX, Istorie – Etnografie – Artă, 2006 – 2007, Zalău, 2007, pp. 529-532.

 • Am publicat recenzia volumui lui Ioan Maria Oros, Dimensiuni ale culturii moderne în Ţara Silvaniei (secolele XVII-XVIII) Cărţi şi proprietari, în Ziarul 21 Turda, nr.30 (372), 2011, p. 10
 • Am publicat recenzia volumului istoricului Vasile Mărculeţ, Interese, competiţie şi competitori în bazinul vest – pontic ( sfârşitul sec. XIII – începutul sec.XVI ), Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010 în Acta Mvsei Porolissensis, XXXI – XXXII, Istorie – Etnografie – Artă, Editura Porolissensis, 2009 – 2010, Zalău, pp. 423 – 424
 • Am publicat recenzia volumului Evul Mediu. Dicţionar biografic, Coordonator Vasile Mărculeţ, Editura Meronia, Bucureşti, 2010, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXI – XXXII, Istorie – Etnografie – Artă, Editura Porolissensis, 2009 – 2010, Zalău, pp. 424 – 426
 • Am publicat recenzia volumului colectiv Vasile Mărculeţ, Ioan Mărculeţ, Istorie, demografie, personalităţi, Studii, comunicări şi articole”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2011, în Ziarul 21, nr.38 (381), 2011, p. 14
 • Am publicat recenzia volumului istoricului Alexandru Bucur, Şcolile grănicereşti de pe teritoriul fostului regiment de la Orlat, Editura Salgo, Sibiu, 2010, în Ziarul 21, nr. 33 (425), 2012, p. 6
 • Am publicat recenzia istoricului Ionuţ Ţene, Transilvania model României, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003, în Ziarul 21, nr. 1 (465), 2013, p. 8
 • Am publicat recenzia istoricului Răzvan Mihai Neagu „Politica beneficială a papalităţii de la Avignon în Transilvania (1305 – 1378)”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, în Ziarul 21, nr. 01 (494), 2014, p. 10.
 • Am publicat recenzia istoricului Răzvan Mihai Neagu „Politica beneficială a papalităţii de la Avignon în Transilvania (1305 – 1378), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, în Caiete Silvane, Zalău, nr. 15-16, august 2014, pp. 43-44.
 • Am publicat recenzia istoricului Vasile Mărculeţ, „Relaţiile Imperiului Bizantin şi ale Republicilor maritime italiene cu Ţările Române până în secolul al XV-lea”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila,2013, în Romanian Roots, Lawrenceville, 2013, pp.89-90
 • Am publicat recenzia autorului Constantin Stejar, „Cronica grănicerească”, ediţie îngrijită de Alexandru Bucur, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013, în Romanian Roots, Lawrenceville, 2013, pp.89-90
 • Am publicat recenzia istoricului Ion Mihai Ionescu, „Portavioane la atac. Operaţiuni aeronavale (1940 – 1941)”, Editura Sfîntul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014 în Caiete Silvane, Zalău, nr. 120, ianuarie 2015, pp. 42-49
 • Am publicat recenzia istoricului Răzvan Mihai Neagu, Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din Turda la marile universităţi europene 1377- 1918, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015 în Ziarul 21, nr.21(562), 18 mai, 2015, p.6
 • Am publicat recenzia poetului Al. Florin Ţene, La braţ cu Andromeda-Viaţa scriitorului Gib. Mihăescu între realitate şi poveste, Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2016, în Agora Literară, Anul IX, Nr. 30, august, Cluj-Napoca, 2016, p. 13.
 • Am publicat recenzia istoricului Răzvan Mihai Neagu, a teologilor Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Turda, 80 de ani de la sfinţire 1935-2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, în Alt-Schaesburg Istorie. Patrimoniu, Nr. 9, Sighişoara, 2016, pp. 265-268.
 • Am publicat recenzia istoricului Răzvan Mihai Neagu Momente din istoria oraşului Turda. Personalităţi, evenimente, instituţii (secoleleXV-XX), Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, în Ziarul 21 Turda, nr. 22, pp. 8-9.
 • Am publicat recenzia scriitorului Al. Florin Ţene, Veniţi privighetoarea cântă….! Viaţa scriitorului Alexandru Macedonski între realitate şi poveste, Editura Napoca- Nova, Cluj-Napoca, 2017, în Revista de cultură universală Constelaţii diamantine, Anul VIII, Nr. 8, 2017, pp. 35-37.
 • Am publicat recenzia istoricului Ionuț Țene, Contra curentului. Radiografii istoriografice post-moderne, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXIX, Istorie-etnografie, Editura Porolissum, Zalău, 2017, pp. 519-520.

 

   Studii şi articole publicate:

 • Mitul lui Avram Iancu în sensibilitatea colectivă românească la 1848, în „Cele trei Crişuri”, nr. 100-101, iulie-august 1998.
 • Eros şi Agape în producţia culturală a secolului al XVIII-lea transilvănean, în „Studii de Istorie a Transilvaniei”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1999, pp. 26-31.
 • Colectivizarea la Sânpetru de Câmpie, în „Anuarul de Istorie Orală”, I, 1998, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, pp. 353-365.
 • Aspecte privind viaţa privată şi viaţa publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai secolului al XVIII-lea, în volumul „Studii de Istorie a Transilvaniei”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2000, pp. 213-218.
 • Statul şi liberalismul la români, în „Noi, cei noi”, Anul II, Nr. 1, Cluj-Napoca, pp. 5-7.
 • Mitul „bunului împărat” în Transilvania la 1848 – 1849, în „Studia Universitatis Babeş – Bolyai”, Historia, 1-2, 2000, pp. 77-85.
 • Sentimentul insecurităţii la 1784, în „Istoria – ca experienţă intelectuală”, Editura Universităţii din Oradea, 2001, pp. 177-185.
 • Mişcarea legionară între istoria oficială şi istoria orală, în „Anuarul de Istorie Orală”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pp. 105-127.
 • Aspecte privind mentalitatea moţilor în revoluţia de la 1848, în „Tradiţii ale învăţământului românesc”, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002, pp. 134-141.
 • Mitul „bunului împărat” în Transilvania sub Iosif al II-lea, în Revista Bistriţei, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001, pp. 203-215
 • Zilele revoluţiei din decembrie 1989 în Slatina, în „Anuarul de Istorie Orală”, III, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 321-334
 • Ipostaze ale mitului „bunului împărat” în Transilvania sub Francisc I al Austriei, în „Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală”, Editori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 340-352.
 • Ipostaza justiţiară a împărătesei Maria Tereza în sensibilitatea transilvăneană, în „Revista Bistriţei XVI”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, pp. 209-219.
 • Calvarul gândirii în captivitatea comunistă, în „Cuvântul liber”, 23 ianuarie 2004, Târgu-Mureş, pp. 5-8.
 • Românii ardeleni şi împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului „bunului împărat”, în „Revista Bistriţei”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pp.175-181.
 • Mitul lui Horea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni la 1784, în „Revista Bistriţei”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pp.171-175.
 • Demofilia împăratului Iosif al II-lea la nivelul sensibilităţii românilor în secolul al XVIII-lea, în „Tradiţii ale Învăţământului românesc”, Editura Eurodidact, Cluj, 2004, pp. 28-31.
 • Repere pentru o istorie a cuplului în Transilvania secolului al XVIII-lea, în „Tradiţii ale învăţământului românesc”, Editura Hiperborea, Turda, 2005, pp. 61-63.
 • The Myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians in Transylvania, în „Revista Bistriţei”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 233-243.
 • Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolul al XVIII-lea, în „Revista Bistriţei”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 227-233.
 • Mihai Eminescu, gazetar politic, în Cronica Tinereţii tale, Editura Boema, Turda, 2005, pp. 24-25.
 • Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni, în „Studia Universitatis Cibiniensis”, Editura Universităţii „ Lucian Blaga ” din Sibiu, 2004, pp. 195-204.
 • Mărturii şi reflecţii privind ultimii ani ai României interbelice şi primii ani ai României comuniste, în „Comunicări ştiinţifice III-IV”, Editura Samuel, Mediaş, 2005, pp. 14-25.
 • Imaginea Revoluţiei franceze din februarie 1848 la nivelul sensibilităţii studenţilor români de la Paris, în ” Cele Trei Crişuri “, Oradea, 2005, pp. 71-82.
 • Românii transilvăneni între sentimentul identitaţii naţionale moderne si cel al apartenenţei la Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea,în „Revista Bistriţei”, Editura Accent, Cluj Napoca , 2005, pp. 189-194.
 • Aspecte privind viaţa cotidiană în Maramureş reflectate în paginile săptămânalului “Colţ de Ţară” in 1946. Model de manipulare comunistă a realităţii istorice, în „Revista Bistriţei” , Complexul Muzeal Bistriţa – Năsăud, Editura Accent, Cluj-Napoca , 2005, pp. 285-288.
 • Modelul identitar românesc în concepţia lui Emil Cioran, în „Comunicări Ştiinţifice”, V, Editura Samuel, Mediaş, 2006, pp .28-33.
 • Ecouri ale mitului „ bunului împărat“ în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni. Studiu de caz – Turda, în „Comunicări Ştiinţifice”, V, Editura Samuel, Mediaş, 2006, pp. 188-198.
 • Aspecte privind evoluţia şcolilor confesionale ortodoxe româneşti din protopopiatul Câmpeni, în perioada anilor 1848-1918, în „Studia Universitatis Cibiniensis”, Series Historica, II, Editura Universităţii „ Lucian Blaga“ din Sibiu, 2005, pp. 217-224.
 • Jean Vaillant şi Societatea românească prepaşoptistă în „Identitate şi alteritate. Studii de istorie poltică şi culturală, Editori: Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, pp .251-258.
 • Aspecte ale sensibilităţii baroce în discursul elitei româneşti a secolului al XVII-lea. Studiu de caz: Miron Costin, în „Revista Bistriţei”, nr. XX, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, pp. 199-203.
 • Un boier luminat călător prin Europa, în „Revista Bistriţei”, nr. XX, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, pp. 203-207.
 • Prefaţa la volumul Aspecte ale revoluţiei române de la 1848 – 1849 la Mediaş, Editura Samuel, Mediaş, 2007, pp. 3-4.
 • Ludovic al XIV –lea paradigma mitică a lui Don Juan în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în „Comunicări ştiinţifice”, VI, Editura Samuel, Mediaş, 2007, pp. 79-83 coautor.
 • Prefaţa la volumul Bizanţul şi formaţiunile politice din Transilvania şi Banat, Editura Samuel, Mediaş, 2008, pp. 3-6.
 • Violenţă şi răscoală în spaţiul transilvănean, în Acta Musei Devensis ”Sargeţia”, nr. 34, Deva, 2006, pp. 101-108.
 • Intrarea împăratului Francisc Iosif în Transilvania. Discurs şi reprezentare, în Acta Musei Devensis „Sargeţia”, nr .34, Deva, 2006, pp .173-178.
 • Impăratul Hasburg Leopold I şi Unirea religioasă a românilor (1697-1701), în Revista „Caiete Silvane”, nr.1, (36), ianuarie 2008, Zalău, pp. 29-30.
 • Modelul indentitar românesc în publicistica interbelică a lui Mircea Eliade, în „Revista Bistriţei”, nr,  XXI/2, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007,  pp.139-144.
 • Imaginea ,,Bunului Împărat“ în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, în vol. ,,Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc “  vol 7, Editura Technomedia, Sibiu, 2007, pp.137-155.
 • Comportamentul mulţimilor în istorie. Studiu de caz: Răscoala de la 1784 condusă de Horea, în ,,Şcoala şi Educaţia în perspectivă Europeană”, Editura Hiperboreea,  Turda, 2008, pp. 59-62.
 •   68 de ani fără Basarabia, în volumul „Caiete Silvane”, nr. 42-43, Zalău, 2008, pp.66-69, coautor.
 •    Avram Iancu şi Împăratul Francisc Iosif I în 1852, în „Comunicări Ştiinţifice”, VII, Editura Samuel, Mediaş, 2008, pp. 144 -149.
 • Reprezentări ale românilor la nivelul sensibilităţii călătorilor străini din secolul al XVIII-lea, în „ Comunicări Ştiinţifice”, VII, Editura Samuel, Mediaş, 2008, pp. 122-128.
 • Imaginea bunului împărat habsburgic în percepţia lui Emil Cioran, în „Caiete Silvane”, nr.12(47), decembrie 2008, Zalău, pp. 37-39.
 • Idei legionare în dezbaterea politică şi culturală în perioada interbelică, în „Revista Bistriţei”, nr. XXII, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, pp.  365-370.
 • Petiţiile ţăranilor transilvăneni către autorităţi în secolul al XVIII-lea. Discurs şi reprezentare, în „ Caiete Silvane”, nr. 4 (51), aprilie 2009, Zalău, pp. 33-36.
 • Intrarea împăratului Francisc I în 1817 în Transilvania. Discurs şi reprezentare, în volumul „Comunicări Ştiinţifice”, VIII, Editura Samuel, Mediaş, 2009, pp. 126-129.
 • The image of the « Obedient Emperor » and of the Habsburg Monarchy in Ioan Slavici΄ s journalism, în volumul „Comunicări Ştiinţifice”, VIII, Editura Samuel, Mediaş, 2009,  pp. 130-135.
 • Idei social – politice în publicistica lui Mihai Eminescu, în volumul omagial „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal”, Editura „D & T”, Iaşi, 2010, pp. 115-119.
 • Guvernatorul Transilvaniei Samuel Brukenthal şi răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan din 1784, în „Acta Musei Porolissensis”, nr. XXX, Editura Porolissum a Muzeului Judeţean, Zalău, 2008, pp. 261-269.
 • Absolutismul luminat şi politica şcolară din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Metode de predare – învăţare, în volumul „Şcoala şi educaţia în perspectivă europeană”, ediţia a III-a, Editura Tipografia Gladiana, Câmpia Turzii, 2010, pp. 66-69 – coautor.
 • Călătoriile împăratului Iosif al II-lea. Discurs şi reprezentare, în Acta Musei Devensis „Sargeţia”, nr. XXXV- XXXVI, Deva, 2007 – 2008, pp. 350 – 356.
 • Patriarhul Iustinian Marina între „salvator” şi „conformist” în Biserica Ortodoxă Română, în Acta Musei Devensis „Sargeţia”, nr. XXXV- XXXVI, Deva, 2007 – 2008, pp. 731-739.
 • Ioan Slavici între „mitul bunului împărat” şi „trădarea de patrie”, în „Comunicări Ştiinţifice”, IX, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2010, pp. 78-82
 • Românii transilvăneni între „bunul împărat” şi acţiunile antiunioniste ale lui Vsarion Sarai, în „Comunicări Ştiinţifice”, IX, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2010, pp. 74-77
 • Miturile societăţii româneşti în primul deceniu post-decembrist, în „Lykeion.Revistă de ştiinţă şi cultură”, anul II. nr. 2. Mediaş, pp.12-15
 • Ioan Slavici între spiritul etic şi acuzaţia de colaboraţionism 1918-1925, în „Revista Bistriţei”, nr. XXIII, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, pp. 135-141
 • Intoleranţă şi agresivitate în vremea lui Iosif al II-lea. Studiu de caz: Răscoala lui Horea, în Revista de cultură „Caiete Silvane”, nr. 11(70), noiembrie 2010, Zalău, pp. 37-42.
 • Călătoria lui Iosif al II-lea în Transilvania în anul 1773. Formă de comunicare imagistică între Curtea Vieneză şi românii ardeleni. în Simpozionul Internaţional „Comunicare fără frontiere”, Ediţia I, octombrie 2010, Suceava, pp. 392-397.
 • Mesianismul politic în publicistica lui Mihai Eminescu în Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu – Poet Naţional şi Universal”, Editura Dim, 2011, Iaşi, pp. 63-68
 • Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluţiei de la 1848-1849 în „Revista Bistriţei”, nr. XXIV, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2010, pp. 407-416
 • Intoleranţă şi agresivitate în vremea lui Iosif al II-lea. Studiu de caz: Răscoala lui Horea în Revista de Ştiinţă şi Cultură Lykeion, Anul III. Nr. 3, Mediaş, 2011, pp.27-31 coautor
 • Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în revoluţia de la 1848-1849, în Acta Musei Porolissensis XXXI-XXXII. Istorie-Etnografie-Ştiinţele Naturii, Editura Porolissum, Zalău, 2009 – 2010, pp.65 – 71.
 • Episcopul Ghedeon Nichitici şi răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.în „Collegium Mediense I Comunicări Ştiinţifice X”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2011, pp 85 – 90
 • Dimensiunea justiţiară a personalităţii împăratului Iosif al II-lea, factor de potenţare a imaginii „bunului împărat” „Collegium Mediense I Comunicări Ştiinţifice X”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2011, pp. 81 – 84
 • Reprezentări privind statutul femeii în familia tradiţională transilvăneană a secolului al XVIII-lea în Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, ediţie îngrijită de dr. Peter Hugel şi dr. Felicia Aneta Oarcea, Editura „Gutenberg Univers”, Arad, 2011, pp. 90-96 – coautor
 • Informaţii despre viaţa comercială a Ţărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea în Revista Bistriţei, nr. XXV, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2011, pp. 208-213
 • Gândirea social – politică în publicistica lui Mihai Eminescu în Acta Musei Devensis „Sargeţia” II serie nouă, Deva, 2011, pp. 333 – 340
 • Mitul „Vârstei de Aur în publicistica politică a lui Mihai Eminescu” în „Cultura Medieşeană”II, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2012, pp. 124 – 128 coautor
 • Reprezentări baroce în opera lui Miron Costin în „Collegium Mediense” II Comunicări Ştiinţifice XI, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2012, pp. 233 – 238 coautor
 • Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran, în Acta Musei Devensis „Sargeţia” III serie nouă, Deva, 2013, pp. 495-503
 • Alexandru Ioan Cuza între Elena Doamna şi Maria Obrenovici în „Cultura Medieşeană”II, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2013, pp. 34-40 – coautor
 • Informaţii inedite despre demofilia împăratului Iosif al II-lea în „Collegium Mediense” III Comunicări Ştiinţifice XII, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2013, pp.77-80.
 • Mihai Eminescu şi chestiunea evreaiască în „Revista Bistriţei”, nr. XXVI, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2012, pp. 232 – 238
 • Influenţa secolului Luminilor asupra acţiunii politice a românilor ardeleni în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Diferenţe, influenţe, interferenţe sau preluări etnoculturale, vol. 10, Editura Techno Media, Sibiu, 2013, pp. 29 – 41.
 • Avram Iancu 1852-1872. Asumarea unui destin istoric tragic, în „Cultura Medieşeană” III, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2014, pp. 52-58 – coautor.
 • Transilvania în percepţia istoriografiei clujene contemporane, în, „Revista Bistriţei”, nr. XXVII, 2013, Editura Accent, Cluj-Napoca, pp. 370-376.
 • Dimensiunea naţională a activităţii preotului greco-catolic Simion Balint în timpul revoluţiei de la 1848-1849, în, „Acta Mvsei Porolissensis”, Editura Porolissum, Zalău, 2013, pp. 101-110
 • Mihai Eminescu între liberalism şi conservatorism, în „Collegium Mediense”, IV. Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2014, pp.84-90.
 • Elemente romantice în muzica lui Beethoven, în, „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Universul sunetului”, vol. 11, Editura Techno Media, Sibiu, 2014, pp. 113.
 • Ode pentru pomenjrija Mutheri cea dia pururia a Augustei Mariei Theresiei – factor de potenţare a imaginii „bunului împărat”, în „Transilvania”, nr. 5-6, Editura Armansis, Sibiu, 2014, pp. 107 – 110.
 • Dinicu Golescu, peregrinul german prin statele germane, în „Cultura Medieşeană” IV, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2015, pp. 29-34.
 • Transilvania în publicistica lui Goga, în „Collegium Mediense”,V. Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2015, pp.100-104.
 • Dinicu Golescu, peregrinul român în Elveţia şi Italia, în „Revista Bistriţei”, nr. XXVIII,, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 275-280.
 • Imaginea monarhiei habsburgice opera lui Gheorghe Şincai, în „Transilvania”, nr. 6-7, Editura Armansis, Sibiu, 2015, pp. 67 – 71.
 • Aspecte ale vieţii religioase a românilor transilvăneni în percepţia călătorilor străini în secolul al XVIII-lea în „Acta Mvsei Porolissensis” nr. XXXVI, Editura Porolissum, Zalău, 2014, pp. 35-41.
 • Aspecte ale societăţii româneşti reflectate în publicistica lui Octavian Goga în Acta Terrae Fogarasiensis, IV, Editura Altip, 2015, pp. 403-415.
 • Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective româneşti din timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anii 1917-1918, în „Cultura Medieşeană”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2016, pp. 69-75.
 • Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective din timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anii 1914-1916, în „Collegium Mediense”, VI. Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2016, pp. 81-86.
 • Dinicu Golescu, peregrin prin Transilvania, în „Revista Bistriţei”, nr. XXVIII,, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015, pp. 184-188.
 • Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1914, în Acta Terrae Fogarasiensis, V, Editura Altip, 2016, pp. 355-365.
 • Gheorghe Lazăr în concepţia lui Onisifor Ghibu, în Gheorghe Lazăr fondator al învăţământului în limba română (coordonatori Maria Grancea, Emilian M. Dobrescu) Editura Sigma, Bucureşti, 2017, pp. 87-99.
 • Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Anii 1915-1916, în „Collegium Mediense”, VI. Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2017, pp. 73-78.
 • Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Samuil Micu, în „Transilvania”, nr. 4-5, Editura Armansis, Sibiu, 2017, pp. 46 – 51.
 • Imaginea românilor bănăţeni în opera lui Johann Jakob Ehrler, în „Cultura Medieşană” Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2017, pp. 27-33.
 • Aspecte ale vieţii cotidiene şi ale mentalităţii colective în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917, în „Revista Bistriţei”, nr. XXX-XXXI, 2016-2017, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2017, pp. 193-199.
 • Lucian Blaga şi Primul Război Mondial. Anii 1917-1918, în „Acta Terrae Fogarasiensis”, VI, Editura Negru Vodă, Făgăraş, 2017, pp. 380-392.
 • Demersurile lui Onisifor Ghibu pentru reorganizarea Universităţii din Cluj după anul 1918, în Personalitatea lui Onisifor Ghibu ( coordonatori Maria Grancea, Emilian M. Dobrescu), Editura Sigma, 2017, Bucureşti, 2018, pp. 57-73.
 • Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Petru Maior, în „Transilvania”, nr. 5-6, 2018, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, 2018, pp. 37-41.
 • George Topârceanu şi bătălia de la Turtucaia, în „Cultura Medieşană” Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2018, pp. 72-78.
 • Atitudini şi reprezentări în condiţia de prizonier a lui George Topărceanu, în „Collegium Mediense”, VI. Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2018, pp. 114-119.
 • Gheorghe Lazăr în concepția oamenilor de cultură români, în „Icoane ale sfințeniei”, Ediția I, An III, Nr.7, Avrig, 2019, p. 7-8.
 • Sextil Pușcariu și Primul Război Mondial. Anul 1917, în „Revista Bistriței” nr. XXXII, 2018, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2018, pp. 182-188.
 • Octavian Tăslăuanu și Primul Război Mondial. Sensibilități și atitudini premergătoare operațiunilor militare, în „Collegium Mediense”, IX, Comunicări Ştiinţifice, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2019, pp. 75-80.
 • Grigore Romalo și Primul Război Mondial. Anul 1916, în „Cultura Medieşană” VIII, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Mediaş, 2019, pp. 46-51.
 • Concepția lui Vasile Stoica asupra relațiilor dintre românii transilvăneni și Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII, în, Personalitatea lui Vasile Stoica, ( coordonator: Emilian M. Dobrescu), Editura Sigma Educational, Bucureşti, 2019, pp. 106-122.
 • Aspects of everyday life and collective mentality during the first world war. Case study: year 1918, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXIX, Istorie-etnografie, Editura Porolissum, Zalău, 2017, pp. 139-147.
 • Sextil Pușcariu și Primul Război Mondial. Anul 1914, în „Acta Terrae Fogarasiensis”, VIII, Editura Negru Vodă, Făgăraş, 2019, pp. 218-225.
 • Mitropolitul Andrei Șaguna în percepția lui Romulus Cândea, în, Familia Cândea din Avrig, ( coordonatori Maria Grancea, Emilian M. Dobrescu), Editura Sigma Educational, Bucureşti, 2020, pp. 63-88.
 • Octavian Tăslăuanu și Primul Război Mondial. Mentalități colective și imaginar social, în, „Cultura Medieşană” IX, Mediaş, 2020, pp. 55-61.
 • Octavian Tăslăuanu și Primul Război Mondial. Campania din Galiția, în Acta Mvsei Porolissensis, XLII, Istorie-Etnografie, Editura Porolissum a Muzeului Județean, Zalău, 2020, pp. 83-93.
 • România și Bulgaria între anii 1908-1913 în percepția ciobanului român Nicolae S. Sucu, în Reflexii Silvane, Nr. 7, 2020, Editua Școala Noastră, Zalău, 2020, p. 41-48.
 • România și Bulgaria între anii 1917-1918, în percepția ciobanului român Nicolae S. Șucu, în „Acta Terrae Fogarasiensis”, IX, Editura Negru Vodă, Făgăraş, 2021, pp. 218-226.
 • Imaginea Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu în operele lui Keith Hitchins, Florin Constantiniu, Ioan M. Bota, Charles și Barbara Jelavich, în Ecouri ale mișcării revoluţionare a lui Tudor Vladimirescu în Ardeal, coordonatori׃ Emilian M. Dobrescu, Maria Grancea, Editura Minshop, 2021, pp. 181-200.
 • Atitudini şi reprezentări în condiţia de prizonier a maiorului Gheorghe Caracaş în „Acta Terrae Fogarasiensis”, X, Editura Negru Vodă, Făgăraş, 2021, pp. 184-193.

 

Cărţi publicate:

 • Aspecte critice ale tranziţiei în România anilor 1990 – 1996, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001
 • Mitul lui Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001.
 • Societate, cultură şi mentalităţi la români în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea,Editura Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002.
 • Mitul bunului împărat în sensibilitatea colectivă a românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.
 • Din istoria anecdotică a lumii, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005 – coautor.
 • Societatea românească în perioada modernă. Imagologie şi mituri istorice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
 • Românii transilvăneni şi monarhia habsburgică în secolele XVIII-XIX. Istorie şi imaginar, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009.
 • Studii de istorie modernă a României. Mentalităţi colective şi imaginar social, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013
 • Spaţiul românesc între secolele XVIII-XIX. Istorie, mentalităţi colective şi imaginar social, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015.
 • Cronici de istorie românească şi universală, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017.
 • Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019.

 

                                                    Recenzii ale acestor volume

 • Lucrarea Studii de istorie modernă a României. Mentalităţi colective şi imaginar social, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013 a fost recenzată de Dana Deac în Revista Alt – Schaessburg. Istorie şi Patrimoniu, nr. 7, 2014, pp. 223-228. Acelaşi fapt este realizat de László Fazakaş în Revista Caiete Silvane, Anul X, nr. 3, martie 2014, p. 56 şi de istoricul clujean Ciprian Rigman în Acta Musei Porolissensis, Editura Porolissum, 2012, pp. 457-458.
 • Volumul Spaţiul românesc între secolele XVIII-XIX. Istorie, mentalităţi colective şi imaginar social, publicat în septembrie 2015 la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca a fost recenzat de către istoricul clujean Ionuţ Ţene la napocanews. 18.11. 2015. Articolul său se numeşte Din Petre – incursiune inedită în istorie, mentalităţi colective şi imaginar social (epoca modernă) . Această recenzie a fost publicată în CLIPA, Revistă independentă de informaţie socio-politică şi culturală, editată săptămânal în Statele Unite ale Americii în nr. din 23 noiembrie, 2015, Anul XXV.
 • Cartea Spaţiul românesc între secolele XVIII-XIX. Istorie, mentalităţi colective şi imaginar social, a fost recenzată de Fasekaş Laszlo în Revista Alt – Schaessburg. Istorie şi Patrimoniu, nr. 8, 2015, pp. 225-227. Prezentarea volumului a mai fost realizată de Dana Deac în Revista Caiete Silvane, nr. 11, noiembrie 2015, Zalău. Articolul său este intitulat: Petre Din, Spaţiul românesc între secolele XVIII-XIX. pp. 13-14.
 • Volumul Cronici de istorie românească şi universală Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017, a fost recenzat de Al. FlorinŢene în Revista Luceafărul, ediţia nr. 2378, 5 iulie 2017, Botoşani.
 • Cartea Cronici de istorie românească şi universală, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017, fost recenzată de Fasekaş Laszlo în Revista Alt – Schaessburg. Istorie şi Patrimoniu, nr. 13, 2020, pp. 155-158.
 • Volumul Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019, a fost recenzat de Al. FlorinŢene în Revista Luceafărul, Anul XI, Nr. 9, (129) 2019, Botoşani.
 • Volumul Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019 a fost recenzat de Al. FlorinŢene în Revista Logos și Agape, 17.09. 2019.
 • Volumul Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019 a fost recenzat de Ionuț Țene în Napoca News, 6. decembrie. 2019.
 • Volumul Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019 a fost recenzat de Dana Deac în Ziarul 21 Turda, Anul XVI, Nr. 49 (782), 9-15 decembrie 2019, pp. 8-9.
 • Volumul Primul Război Mondial. Viață cotidiană și mentalități colective, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019 a fost recenzat de Fazakas Laszlo în Acta Mvsei Porolissensis, XLII, Istorie-Etnografie, Editura Porolissum a Muzeului Județean, Zalău, 2020, pp.301-303.

Editor de carte

 • Istoria scrisă de tineri,I, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015
 • Istoria scrisă de tineri, II, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016
 • Istoria scrisă de tineri, III, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017
 • Istoria scrisă de tineri, IV, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018
 • Centenarul Marii Uniri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019.
 • Istoria scrisă de tineri, V, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019.
 • Istoria scrisă de tineri, VI, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2020.
 • Revoluția de la 1989. Retrospective istorice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2020.
 • Aspecte și imagini ale Holocaustului. Perspective interdisciplinare, Cluj-Napoca, 2021.
 • Istoria scrisă de tineri, VII, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021.