Mentorat și Dezvoltare Umană

Aici ne vom întâlni cu acele personalități care în mod direct sunt implicate în creșterea, modelarea, dezvoltarea tinerei generații la cote cât mai înalte de valori, caracter, profesionalism, conștiință și devotament/ implicare în crearea binelui pentru ceilalți, prin ceea ce sunt, ceea ce știu și ceea ce pot. Ei sunt modelatorii destinelor umane superioare și prin aceasta aducătorii de lumină și progres în lumea noastră, întrucât cu fiecare tânăr care crește frumos – zicea Noica – ieste parcă din strâmbăciune o întreagă lume.