Mentorat și Dezvoltare Umană

Aici ne vom întâlni cu acele personalități care în mod direct sunt implicate în creșterea, modelarea, dezvoltarea tinerei generații la cote cât mai înalte de valori, caracter, profesionalism, conștiință și devotament/ implicare în crearea binelui pentru ceilalți, prin ceea ce sunt, ceea ce știu și ceea ce pot. Ei sunt modelatorii destinelor umane superioare și prin aceasta aducătorii de lumină și progres în lumea noastră, întrucât cu fiecare tânăr care crește frumos – zicea Noica – ieste parcă din strâmbăciune o întreagă lume.

 

ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI – NEVOILE SATULUI MARAMUREȘEAN

 

ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI – LIMBA ROMÂNĂ ȘI IDENTITATEA NAȚIONALĂ

 

Întrebări și provocări – Timpul eminescian și contemporanitatea

 

Întrebări și provocări – Despre feminitate și valoare, fără prejudecăți

 

ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI – FEMINA XXI, LA CEAS ANIVERSAR

 

ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI – CREAȚIE ȘI VALOARE DINCOLO DE GEN

 

ÎNTREBĂRI ȘI PROVOCĂRI – PUTEREA SCHIMBĂRII, INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE

 

Întrebări și provocări – Bolile omului modern. Dreptul la sănătate