Cum lucrăm

Viziune

Ca orice școală, din toate timpurile și de pretutindeni, Academia are nevoie de „manuale” .

Cartea de învățătură a fost și este cel mai nobil, elegant, aristocratic și înalt valoric instrument de transmitere a mesajului de la suflet la suflet, de la minte la minte, peste timp și spațiu, putând ajunge la oricine și la toți cei care au nevoie de acesta. De la Aristotel, Confucius, Seneca sau Patanjali, până la Rousseau, Adam Smith, Dostoievski sau Eliade, cartea a fost cel mai profund și eficient instrument de cooperare și comuniune a spiritelor nobile în demersul lor de a lumina poporul și a readuce virtutea în cetate.

Așadar principalul instrument de lucru al Academiei este Cartea Scrisă.

Echipa Multicultural Business Institute preia de la Dvs. expertiza – sfaturile, învățăturile, soluțiile, modelele de succes, experiențele de viață, de familie, de a fi și a trăi (cu succese și eșecuri, cu experiențe de învățare și progres), pasiunea și dorința de bine  și prelucrează apoi informațiile transformându-le (prin acreditare, proceduri de branding și marketing profesional, cultural, academic etc.) în ghiduri, manuale, tratate, biografii sau alte asemenea lucrări scrise, demne de a păstra mesajul și valoarea personalității Dvs. în patrimoniul cultural al umanității (patrimoniul UNESCO) și al României.

Preluarea mesajului se face, în principal, prin interviu structurat (pregătit în prealabil cu Dvs.) și în secundar prin orice alte metode sunt eficiente în funcție de interesele proprii (înregistrări video și audio, realizare de documentare tematice, prelucrare de documente din arhivele personale sau ale familiei, realizare de platforme online – site-uri – sau albume în format fizic sau electronic etc.).


Secvențele principale:

 1. Realizarea interviului
 • documentarea despre personalitate și despre teme de impact ale interviului
 • pregătirea interviului: scrierea întrebărilor, consultarea cu personalitatea
 • realizarea interviului propriu-zis, prin adresarea întrebărilor
 1. Realizarea transcriptului interviului
 1. Procesarea textului și transformarea sa în carte
 • adăugarea altor informații spuse despre care se documentează personalul proiectului
 • procesarea lingvistică și stilistică
 • editarea: transformarea textului din punct de vedere tehnic în carte
 1. Procedurile de validare și de branding al operei (opțional, cu posibilitatea de a se opta doar pentru procedurile de interes pentru autor)
 • obținerea de prefețe și recenzii (de la specialiștii acreditați)
 • realizarea prezentării de autor (din partea departamentului de Marketing al MBI)
 • coperți personalizate
 1. Publicarea
 • Operațiune realizată după caz și preferințe, fie la editurile din rețeaua noastră, a Academiei, fie la alte edituri alese la latitudinea Dvs
 1. Eveniment de promovare
 • lansare de carte cu speakeri – eveniment public, mediatizat (comunicate de presă + filmare) sau de tipul dezbatere-masă rotundă. Forma concretă de organizare a evenimentului se stabilește prin consultare cu personalitatea implicată
 1. Distribuirea volumelor către mediile special alese/ destinate: școli, medii profesionale, biblioteci, librării etc. (de comun acord cu personalitatea implicată)

        8. Turneu/ caravană prin țară (opțional și suplimentar, activitate realizată prin partenerii specializați ai Institutului)


Alte tipuri de operațiuni privind transferul de învățătură către societatea românească prin portalul Academiei

A. Articolele, eseurile și alte tipuri de materiale deja scrise (corectate, editate în format word sau PDF sau după caz imagini jpg sau png) precum și înregistrări video procesate (interviuri, apariții în/ la emisiuni TV, documentare) care se potrivesc cu misiunea/ obiectivele și domeniile de referință ale Academiei, vor fi încărcate de echipa de proiect, pe paginile potrivite ale platformei online (locurile vor fi alese de comun acord cu autorul materialelor). Materialele trebuie să fie predate liber de alte drepturi de autor eventual cedate unor terțe entități (Academia nu preia, nu utilizează și nu procesează drepturi de autor, ea este doar o vitrină de promovare a mesajului cuprins în materialele respective și o platformă de amplificare a vocii și vizibilității persoanei autorului. Autorul este rugat să discute cu eventualele edituri, jurnale, televiziuni – unde deja a cedat drepturile de autor sau care dețin cote părți din acestea, să explice situația de vitrină de marketing a portalului Academiei – care astfel promovează indirect și acea editură/ jurnal/ televiziune, deci nu ar trebui să existe nici un fel de reticențe, pentru că în final le facem și lor un bine, dar este nevoie de acordul prealabil expres dat de acele entități). Cu cât ne asociem mai mulți în jurul unei voci, al unui mesaj, al unei învățături sau unei soluții, cu atât aceasta poate fi valorificată mai bine pentru a ajunge la cei cărora le este destinată, spre a produce efectele pozitive în viețile și realitățile lor.

B. Articolele, eseurile și alte scrieri deja existente în format de manuscris ale autorului, pot fi procesate de echipa Academiei și echipa Platformei “Valori Românești” http://www.valori.mcb-institute.org/ (și promovate pe site-urile Academiei și Platformei) conform procedurilor aferente acestora, trecând prin următoarele operațiuni specifice, cu scopul de a le distribui către segmentele societății cărora le sunt menite, și totodată a le da în prealabil nivelul de validare, acreditare, credibilizare și brand, necesare pentru a fi deopotrivă permise, dorite și utile persoanelor fizice, organizațiilor, instituțiilor sau grupurilor sociale destinatare:

 1. corectare gramaticală și (la cerere, după caz) procesare stilistică a textului
 2. traducere în, sau, din limba dorită de autor a materialului procesat (gramatical/ stilistic).
 3. editare în formatul dorit de carte conform standardelor profesionale și legale în domeniu, fie în versiune printată (format de hârtie), fie în versiune electronică pe CD (cu carcasă copertată, ca de carte, format A5 și cu fața CD-ului inscripționată personalizat). La cerere se poate genera și format online (de tipul site/ portal web cu conținutul cărții – la care se pot adăuga alte materiale ale autorului precum și diverse elemente de marketing și branding aferente operei și autorului)
 4. realizarea procedurilor de validare și acreditare (culturală, profesională, academică – după caz) a operei rezultate, prin mecanismele permise de legislația, normativele și cutumele din societatea contemporană
 5. realizarea proceselor de branding și marketing al operei, prin proceduri de tipul: obținere de prefețe, recenzii, referințe, recomandări – referitoare la operă și autor – de la personalități de prestigiu din domeniu.
 6. realizarea designului coperților și altor materiale grafice aferente (afișe, postere, bannere, fluturași etc.), introducerea elementelor de validare/ acreditare, a elementelor de imagine și brand și alte asemenea.
 7. publicarea materialelor rezultate (articole/ cărți) pe site-ul Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor (https://elite.mcb-institute.org/) precum și pe site-ul Platformei „Valori Românești” (http://www.valori.mcb-institute.org/)
 8. tipărirea în format de hârtie și/sau electronic a cărții/ cărților astfel rezultate și acreditate, la editura cea mai potrivită (conform standardelor de acreditare și brandului editurii în raport cu preferințelor autorului) alese din rețeaua de edituri partenere ale Multicultural Business Institute.
 9. distribuirea materialelor rezultate (articole, cărți) către mediile sociale, culturale, economice, educaționale, comunitare (etc.) cărora informațiile cuprinse în acestea le pot fi de cel mai mare folos.
 10. înregistrarea cărților în patrimoniul cultural național (prin depunere la Biblioteca Națională, precum și la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, instituție conservatoare a patrimoniului național și UNESCO pentru carte).
 11. organizarea unei expoziții publice de promovare a mesajului invitatului, a cărții/ cărților rezultate, proiectului și susținătorilor acestuia (parteneri, sponsori etc).
 12. organizarea unui eveniment de tipul lansare de carte cu dezbatere publică mediatizată, cu invitați de prestigiu.
 13. în condiții de excepție, și resurse financiare sau logistice disponibile, la opțiunea autorului se poate organiza caravană națională de promovare a cărții, a autorului și a mesajelor acestora, destinate societății noastre, precum și după caz, participarea la expoziții sau evenimente publice organizate de terțe entități, care au legătură cu subiectele abordate în carte/cărți și care pot fi canale de promovare și diseminare către publicul țintă și grupurile sociale destinatare a valorii învățăturilor cuprinse în acele volume.