Misiune

Într-o societate precum cea românească, ce de 30 de ani pare a nu-și găsi drumul și identitatea, dar în care tânăra generație își dorește tot mai mult să participe la reconstrucția și dezvoltarea ei, avem nevoie cu toții în primul rând de modelele, înțelepciunea și soluțiile pe care oamenii de valoare ni le pot oferi, prin faptele, vorbele, eforturile, prezența sau implicarea lor în mijlocul nostru, al tuturor (uneori mai vizibilă, alteori anonimă, adesea în mod individual, dar și frecvent în asociere cu alții în diverse medii organizaționale, mai mult sau mai puțin cunoscute publicului). Misiunea Academiei este să pună în lumina reflectoarelor aceste valori, să le facă vizibile, transmisibile și asimilabile de întreaga populație (pe diverse paliere, segmente, grupuri, domenii), să devină deopotrivă un far călăuzitor și o scară de urcat spre dimensiuni superioare ale emancipării, progresului, prosperității și stării de bine a feicăruia și a tuturor oamenilor din societatea românească.

În acest sens Academia își propune să fie concomitent:

  1. o comuniune, o reuniune de înaltă onoare, demnitate și conștiință, a modelelor valorice din societatea românească.
  2. o platformă de culegere, preparare și diseminare spre societate a mesajului de învățătură, a sfaturilor și soluțiilor pe care elitele-educatori le propun pentru vindecarea, redresarea, progresul și bunăstarea vieții în România, pe diversele segmente ale lumii noastre sau ecosistemului natural.
  3. o torță iluminatoare, un ghid și un maestru antrenor, călăuzitor al poporului și cetățenilor către culmile înalte de progres, de virtute, de emancipare individuală și comunitară.
  4. o școală a valorilor înalte și o bază de antrenament pentru emancipare socială.
  5. o forță de empowerment și lidership, atât la nivel individual, cât și comunitar.
  6. un suport inspirațional pentru alți factori ai progresului social (persoane, instituții, organizații) în special pentru generațiile tinere dornice de modele viabile, înalt valorice (adaptate profilului românesc) demne și nobile, pe care să le întrupeze și urmeze ei înșiși.
  7. un centru de coeziune și conlucrare a celor mai înalte forțe sociale creatoare: oamenii de valoare.