Viziune

Ce este Academia?

Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor este o școală liberă și deschisă destinată reeducării întru valoare și virtute a societății românești.

O școală și o reuniune/ comuniune de elită, bazată pe dorința, conștiința și motivația personală a omului nobil (cum numea Eminescu omul emancipat prin forțe proprii) de a contribui prin resursele deținute (cunoștințe, competențe, experiență, inovație, modele, bunuri, resurse financiare, implicare personală etc.) la îndreptarea/ iluminarea societății românești, la scoaterea ei din prăpastie și la modelarea întru virtute și valoare a poporului român, în special a tinerei generații.

Este o școală a luminii cuvântului de învățătură (expertizei), a puterii modelatoare a faptelor (realizărilor proprii) și  influenței transformatoare a măiestriei personale (a modelului propriu de a fi, a trăi, a crea, deopotrivă eficient, valoric și demn).


De ce acum?

Istoria a dovedit că în vremuri tulburi – precum cele pe care le traversează societatea umană în general și cea românească în special – când oamenii și popoarele se pierd în obscurantism și decadență, când valorile umane superioare sunt eclipsate de plăceri materiale, de senzații grosiere și abuzuri de putere (politică, economică, psihologică etc.) – în astfel de vremuri întunecate, omenirea are nevoie urgentă și vitală de lideri credibili, care prin învățătura lor, prin fapta, caracterul și virtuțile personale să fie deopotrivă faruri călăuzitoare, învățători, terapeuți și antrenori pentru recuperarea de sine a indivizilor și societăților.

Societatea (românească) actuală are nevoie de un mediu care să reunească oamenii de elită (factori ai progresului și transformărilor sociale) cu rol de tribună înalt valorică, în măsură să le amplifice vocea, să le confere putere socială astfel încât mesajul lor – ideile, soluțiile inovatoare, expertiza, învățături morale, viziuni, experiență (etc.) – să fie receptate și să aibă un impact în rândul categoriilor sociale relevante (în funcție de domeniile abordate) – de la oameni obișnuiți, profesioniști în diverse domenii până la cei cu putere de decizie în instituții; să se creeze și permanentizeze noi trenduri/tendințe, direcții de dezvoltare în societate pe diverse segmente de realitate, care să genereze proiecte, programe, noi structuri organizaționale, inițiative legislative sau alte forme de diseminare, transfer a informațiilor deținute de oamenii experimentați și înțelepți.

Într-o astfel de academie a progresului social, puterea personală și potențialul creator al fiecărui actor al dezvoltării comunitare sunt valorizate și amplificate atunci când se asociază cu alți oameni de seama sa, formând relații organice, naturale, bazate pe interese și nevoi comune și implicare activă. În egală măsură, ceilalți oameni de bine din comunitate, începând cu generația tânără, aflați în căutare de repere morale și profesionale care să le deschidă orizonturile, se vor coagula în jurul elitelor valorice de la care vor prelua expertiza, învățăturile, devenind, la rândul lor, factori ai progresului social.


Cine sunte elitele?

Elitele sunt persoane înalt valorice care se remarcă prin două atribute esențiale:

  • propria persoană, prin ceea ce sunt ele ca oameni, constituind pentru societate modele de urmat atât pentru viața personală cât și pentru profesionalismul autentic, desăvârșit, de referință pentru domeniile lor de activitate
  • eforturile și preocupările de a contribui la progresul comunitar, prin implicarea trup și suflet și aderarea la cauze din diverse segmente de realitate relevante pentru societatea noastră

Modelele elitelor din epocile anterioare, indiferent de numele purtat: aristocrați, patricieni, nobili, lorzi, boieri ș.a.m.d., nu mai sunt suficient de credibile și adaptate necesităților timpurilor noastre.  Acele modele au devenit doar fragmente dintr-o realitate a persoanei elitei, realitate care în prezent trebuie să fie mult mai vastă, să cuprindă și să întruchipeze cu adevărat nevoile de salvare a societății contemporane aflată în plină criză morală și spirituală de la care pornesc și celelalte crize: sociale, economice, politice.

Pe lângă acestea,  în vremurile noastre, mai mult ca oricând contează ca omului de elită să îi pese de binele celorlalți și să se implice activ în crearea acestuia.

Elitele de astăzi trebuie să fie un model pentru societate, și în același timp un factor de empowerment al celorlalți – să fie dispuse să îi învețe pe cei din jur cunoștințele și competențele lor, dar în același timp să le transfere cunoașterea și puterea/abilitățile, fără a le impune propriile modele sau propriile idei, programe, viziuni ș.a.m.d. Metaforic vorbind: oamenii de elită au nevoie de două abilități: de a  pescui și de a-i învăța și pe ceilalți să pescuiască.

Elitele din prezent sunt oameni nobili prin caracterul moral,  aspirațiile și viziunile lor superioare îndreptate spre binele omului, lumii și naturii planetei noastre, conștiință și responsabilitate comunitară, expertiza și conduita lor profesională, implicare vocațională și meritocrație.