Leontina Copaciu

 

 • Profesor la Palatul Copiilor Cluj în cadrul Departamentului Cultural (2019-prezent).
 • Senior Researcher la Multicultural Business Institute (2020-prezent).
 • Doctor în Filologie al Universității „Babeș-Bolyai” (2020).
 • Absolventă a Masterului de Studii literare românești¸ Facultatea de Litere, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (2013).
 • Licențiată în Filologie, Specializarea Română-Spaniolă, Facultatea de Litere, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (2011).
 • Licențiată în Teologie didactică Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.
 • A desfășurat activitate de cercetare în cadrul unei burse de performanță de la „Babeș-Bolyai” în perioada anilor 2012-2013.
 • A desfășurat activitate didactică și de cercetare la Univ. „Sapienza”, Roma (2015).
 • A fost Redactor la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, în 2018-2019.
 • A fost Profesor de Limba și literatura română, în perioada anilor 2011-2019, la instituții de învățământ public și privat din Gherla și Cluj-Napoca.
 • Prezentator de evenimente culturale și artistice, organizate de diverse instituții publice și private.
 • Editor al Revistei „Oglinda” a Palatului Copiilor Cluj.
 • Este vorbitoare de limbă spaniolă și franceză.

 

Leontina Copaciu publică în reviste de specialitate, fiind interesată de literatură, filosofie, teatru şi film.

Dintre studiile și articolele de specialitate, publicate în reviste și volume indexate BDI, se enumeră:

 

A. Cărți. Lectură și iubire – experiențe ontologice și estetice, Ediție revizuită, 2023, Limes, Cluj-Napoca.

 

B. Ebook. Lectură și iubire. Experiențe estetice în romanul românesc interbelic, Prefață de Ioana Bot, 2022, Presa Universitară Clujeană.

 

C. Reviste indexate BDI și de specialitate

 1. AMPRENTE CĂRTĂRESCIENE ÎN PUBLICISTICA ROMÂNEASCĂ, în „Vatra”, nr. 1-2/2016.
 2. LA CULTURE – « UNE FORME DE RÉSISTANCE » CONTRE LE RÉGIME TOTALITAIRE ROUMAIN, în „Studia Universitatis”, Series Philologia, Cluj-Napoca, nr.2/2016.
 3. EXPERIENȚE LITERARE ȘI FORMARE INDIVIDUALĂ. DESPRE „EXUVII, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Philologica, Alba-Iulia, nr.1/2016.
 4. LA RÉVÉLATION ONTOLOGIQUE ET«L’IRRÉALITÉ IMMÉDIATE», în „Studia Universitatis”, Series Philologia, Cluj-Napoca, nr.3/2015
 5. PERSONAJUL BLECHERIAN – EXPRESIA CRIZEI EXISTENŢIALE SAU FIINŢAREA ÎN SUPRAREALITATE, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Philologica, Alba-Iulia, nr.1/2015.
 6. DISCOURS GRAPHIQUE ET DISCOURS SOMATIQUE – TRAVESTI, în „Journal of Romanian Literary Studies”, Târgu Mureş, Issue no.7/2015.
 7. LE SUJET EN TANT QU’ALTER EGO DANS LE ROMAN AUTO-SPÉCULAIRE, în „Journal of Romanian Literary Studies”, Târgu Mureş, Issue no.6/2015.
 8. „INDIVIDUALIZAREA” ŞI „DIFERENŢIEREA” PERSONAJELOR LITERARE ÎN ROMANELE HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Philologica, Alba-Iulia, nr.1/2014.
 9. ACTUL LECTURII CA EXPERIENŢĂ ESTETICĂ: CONTEXTE ALE LITERATURII ROMÂNE, în „Philologica Jassyensia”, Iaşi, nr.1/decembrie 2014.
 10. THE “INDIVIDUATION” OF LITERARY CHARACTERS AND THE STYLING OF THE NARRATIVE TEXT, în „Studia Universitatis Philologia”, Nr. 2/2014, Cluj-Napoca, ISSN 1220-0484.
 11. ACTUL LECTURII CA EXPERIENŢĂ ESTETICĂ ÎN ROMANUL ROMÂNESC SUBIECTIV, în „Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica”, Nr.14/2013, Alba-Iulia, ISSN 1582-5523.

 

D. Volume indexate BDI

 1. IDENTITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR. ANUL REVOLUŢIEI (1989) ŞI ANUL LIBERTĂŢII (1990)”, în vol. Consemnări despre trecut.
 2. FENOMENOLOGIA ACTULUI CRITIC”, în E-book-ul Provocări și răspunsuri, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp.27-30, http: ∕∕editura.ubbcluj.ro ∕ www ∕ ro ∕

 

E. Recenzii

 1. Ioana Em. Petrescu, Eminescu poet tragic, ed. îngrij. de Ioana Bot, Editura Junimea, Iaşi, 1994, 201pp., în vol. Ioana Em. Petrescu. Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, vol. coordonat de Ioana Bot, Presa Universitară Clujeană, 2016.
 2. Ioan Pânzaru, Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, Editura Polirom, Iaşi, 2012, 424pp., în „Romània Orientale”, Universitatea Sapienza, Roma, 27/2014.
 3. Adrian Tudurachi, V. Fanache – Schiţă bio-bibliografică însoţită de comentarii critice (V. Fanache – Esquisse bio-bibliographique accompagnée de notes critiques), Editura Eikon, Cluj-Napoca, în „Studia Universitatis Philologia”, Nr. 3/2014, Cluj-Napoca, ISSN 1220-0484.
 4. Antonio Patraş, Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu (L’Écrivain et son ombre. La genèse de la forme dans la littérature du E. Lovinescu), vol. I-II, pref. de Adrian Tudurachi, postf. de Doris Mironescu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 265p. şi 250p., în „Dacoromanialitteraria”, nr. 1/2014, disponibilă la http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/pdf/17Recenzii.

 

F. Traduceri

Jose Ortega y Gasset, Ideea de generație, trad. din limba spaniolă, în „Vatra”, nr. 10-11/2015.