Daniela Floroian

Daniela Floroian

Născută la 26 septembrie 1966 la Alba Iulia, din părinții Maria și Ioan Barb, a urmat studiile gimnaziale la Școala Gimnazială nr. 6 din Alba Iulia (azi Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu”) și studiile liceale la Liceul de Matematică-Fizică ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia (azi Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”), pe care îl termină cu diplomă de absolvire în anul 1985.

Urmează apoi studii universitare de pedagogie la Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, studii de inginerie chimică la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și studii de filologie la Facultatea de istorie și filologie din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aici urmând studii de master în specializarea cultură românească în context european.

Aplecată asupra educației tinerei generații a profesat timp de 10 ani ca profesor titular de chimie și fizică în județele Buzău și Alba, promovând toate gradele didactice cu note foarte mari.

Începând cu anul 1998 hotărăște să-și îndrepte pașii înspre o nouă provocare – domeniul cultural. Pentru început a îmbrățișat profesia de bibliotecar la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, unde în urma unei duble specializări în biblioteconomie și animație culturală a reușit să realizeze inovații într-un domeniu aparent banal, aducând în bibliotecă un suflu nou menit să modernizeze instituția și să o alinieze la cerințele lumii moderne, fiind primul animator cultural din județul Alba și primul organizator de spectacole cu studii și atestat obținut la Centrul de Perfecționare al Personalului din Cultură, de pe lângă Ministerul Culturii din București.

În aceeași perioadă parcurge un drum interesant al înțelepciunii înspre ea însăși și, fiind înzestrată cu o doză grea de sensibilitate, s-a apropiat cu încăpățânare de scris, conștientă fiind că în inima ei freamătă o respirație aparte de imagini și metafore care pas cu pas se vor concretiza în pagini de carte. Așa se face că încetul cu încetul a scris mai întâi literatură pentru copii și mai apoi poezie, proză, documentare etc., publicând în calitate de autor volumele: „Povești scurte despre sfinți”, „Povestea Regelui An”, ,,40…”, „Ilie Moise la 60 de ani”, „Cornel Nistea la 70 de ani”, „Valer Butură la 100 de ani”, „Ion Mărgineanu, culegător de limba română”, „Centenar Gheorghe Pavelescu”.

În calitate de editor, coautor sau prefațator a semnat alte peste 20 de titluri de carte și a fost coproducător și textier la patru filme documentare de salvgardare a culturii tradiționale: „Înmormântarea Fășangului de la Cetea”, „Ițe de Sălciua”, „Tocacii” și „Statu la vase în Lunea Paștelui”.

În anul 2006, conducerea Consiliului Județean Alba îi propune o mare provocare profesională – înființarea unei instituții publice de cultură de rang județean care să aibă în componența sa toată mișcarea artistică din județul Alba, respectiv muzicieni, artiști plastici, artiști de arte vizuale, scriitori, folcloriști, etc. Așa se face că după un an de documentare și pregătire în vederea înființării și organizării activității noii instituții, este numită director, având ca principală sarcină de serviciu reorganizarea instituțiilor culturale ale județului Alba pe baze complet noi și dintr-o perspectivă inovativă și modernă, aliniată la strategia culturală a județului și la politica culturală națională și europeană. Urmare a acestui fapt, la 1 octombrie 2007 își deschide porțile la Alba Iulia nou înființata  instituție județeană de cultură, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba, Daniela Floroian fiind fondatorul și primul director al acestei instituții, calitate în care va rămâne timp de aproape zece ani.

În toată această perioadă a clădit în cultura județului Alba o mișcare artistică profesionistă de calitate dar și o mișcare artistică de amatori de mare amploare, cele două împletindu-se și remarcându-se atât pe plan național cât și pe scenele internaționale. În tot acest timp, slujind cu devotament interesele culturii și-a clădit pas cu pas noua sa viziune managerială care în scurt timp a dat roade dând județului Alba statutul de județ model prin propunerea pe care i-a făcut-o în anul 2015 Comisia de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Național, comisie afiliată UNESCO, de a coordona un manual de bune practici care să se constituie într-un model pentru toate instituțiile culturale din România.

Urmare a activității sale intense pe tărâm cultural a reușind să îmbogățească zestrea culturală a județului Alba, prin înființarea la Alba Iulia a Fanfarei „Augustin Bena” (debut la 1 decembrie 2007), a Ansamblului Folcloric „Augustin Bena” (debut la 10 mai 2008), a Ansamblului de dansuri populare al Județului Alba (debut la 10 mai 2008) și a Orchestrei de cameră „Augustin Bena” (debut la 27 octombrie 2014).

În paralel a coordonat dezvoltarea activității Școlii Populare de Arte prin înființarea de noi clase și a Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, prin redactarea revistei „Rânduiala – Alba”, revistă în care au fost consemnate rezultatele muncii de cercetare a echipei instituției și în care au semnat alături de angajați, de-a lungul celor cinci ani de apariție, nume importante ale etnografiei și folclorului din România.

În aceeași perioadă, sub directa sa îndrumare și cu sprijinul primăriilor au luat ființă în județul Alba peste 42 de ansambluri folclorice de amatori și au fost înființate 15 clase de meșteșuguri tradiționale.

În paralel cu activitatea sa profesională intensă Daniela Floroian a semnat zeci de articole de specialitate care au fost prezentate și apreciate la colocvii și conferințe naționale și care au fost publicate în publicații de specialitate.

Ca o recompensă a efortului său creativ a primit peste 30 de premii atât pentru activitatea desfășurată în plan profesional cât și în calitate de autor de carte și animator cultural. Întreaga sa activitate, ca și studiile de specializare în domeniul managementului cultural și de organizator de spectacole, o propulsează ca o personalitate culturală mereu prezentă și cu totul aparte în peisajul cultural ceea ce face ca timp de mulți ani să îi fie încredințată regia mai multor spectacole de amploare și foarte diverse, în care reușește să aducă un puternic iz de noutate și o abordare modernă a actului cultural.

Remarcată de televiziunile locale și naționale este invitată să colaboreze cu mass media națională la emisiuni de divertisment și cultură dar și să producă emisiuni culturale proprii, cum ar fi: Picătura de cultură la Tele7 Alba, Matinal Cultural la Alpha TV, Povești sub felinar, Arena Așilor și Prieteni de Familie la Alba TV, Ora de cultură și Pașaport cultural la Alba Carolina TV.

În prezent s-a reîntors la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba unde în calitate de bibliotecar și de PR manager continuă să promoveze cultura județului Alba, atât în țară cât și în străinătate, mereu întâmpinându-și publicul cititor cu frumusețe sufletească și cu pașii ei de portret în continuă mișcare, reușind să-l apropie de albastrul scrisului său, dar și de promovarea de înaltă clasă și de profund profesionalism a valorilor culturale ale județului Alba și ale României.

Prezentare realizată de domnul scriitor Ioan Mărgineanu.