Daniela Floroian

Daniela Floroian

Născută la 26 septembrie 1966 la Alba Iulia, din părinții Maria și Ioan Barb, a urmat studiile gimnaziale la Școala Gimnazială nr. 6 din Alba Iulia (azi Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu”) și studiile liceale la Liceul de Matematică-Fizică ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia (azi Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”), pe care îl termină cu diplomă de absolvire în anul 1985.

Urmează apoi studii universitare de pedagogie la Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, studii de inginerie chimică la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și studii de filologie la Facultatea de istorie și filologie din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aici urmând studii de master în specializarea cultură românească în context european.

Aplecată asupra educației tinerei generații a profesat timp de 10 ani ca profesor titular de chimie și fizică în județele Buzău și Alba, promovând toate gradele didactice cu note foarte mari.

Începând cu anul 1998 hotărăște să-și îndrepte pașii înspre o nouă provocare – domeniul cultural. Pentru început a îmbrățișat profesia de bibliotecar la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, unde în urma unei duble specializări în biblioteconomie și animație culturală a reușit să realizeze inovații într-un domeniu aparent banal, aducând în bibliotecă un suflu nou menit să modernizeze instituția și să o alinieze la cerințele lumii moderne, fiind primul animator cultural din județul Alba și primul organizator de spectacole cu studii și atestat obținut la Centrul de Perfecționare al Personalului din Cultură, de pe lângă Ministerul Culturii din București.

În aceeași perioadă parcurge un drum interesant al înțelepciunii înspre ea însăși și, fiind înzestrată cu o doză grea de sensibilitate, s-a apropiat cu încăpățânare de scris, conștientă fiind că în inima ei freamătă o respirație aparte de imagini și metafore care pas cu pas se vor concretiza în pagini de carte. Așa se face că încetul cu încetul a scris mai întâi literatură pentru copii și mai apoi poezie, proză, documentare etc., publicând în calitate de autor volumele: „Povești scurte despre sfinți”, „Povestea Regelui An”, ,,40…”, „Ilie Moise la 60 de ani”, „Cornel Nistea la 70 de ani”, „Valer Butură la 100 de ani”, „Ion Mărgineanu, culegător de limba română”, „Centenar Gheorghe Pavelescu”.

În calitate de editor, coautor sau prefațator a semnat alte peste 20 de titluri de carte și a fost coproducător și textier la patru filme documentare de salvgardare a culturii tradiționale: „Înmormântarea Fășangului de la Cetea”, „Ițe de Sălciua”, „Tocacii” și „Statu la vase în Lunea Paștelui”.

În anul 2006, conducerea Consiliului Județean Alba îi propune o mare provocare profesională – înființarea unei instituții publice de cultură de rang județean care să aibă în componența sa toată mișcarea artistică din județul Alba, respectiv muzicieni, artiști plastici, artiști de arte vizuale, scriitori, folcloriști, etc. Așa se face că după un an de documentare și pregătire în vederea înființării și organizării activității noii instituții, este numită director, având ca principală sarcină de serviciu reorganizarea instituțiilor culturale ale județului Alba pe baze complet noi și dintr-o perspectivă inovativă și modernă, aliniată la strategia culturală a județului și la politica culturală națională și europeană. Urmare a acestui fapt, la 1 octombrie 2007 își deschide porțile la Alba Iulia nou înființata  instituție județeană de cultură, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba, Daniela Floroian fiind fondatorul și primul director al acestei instituții, calitate în care va rămâne timp de aproape zece ani.

În toată această perioadă a clădit în cultura județului Alba o mișcare artistică profesionistă de calitate dar și o mișcare artistică de amatori de mare amploare, cele două împletindu-se și remarcându-se atât pe plan național cât și pe scenele internaționale. În tot acest timp, slujind cu devotament interesele culturii și-a clădit pas cu pas noua sa viziune managerială care în scurt timp a dat roade dând județului Alba statutul de județ model prin propunerea pe care i-a făcut-o în anul 2015 Comisia de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Național, comisie afiliată UNESCO, de a coordona un manual de bune practici care să se constituie într-un model pentru toate instituțiile culturale din România.

Urmare a activității sale intense pe tărâm cultural a reușind să îmbogățească zestrea culturală a județului Alba, prin înființarea la Alba Iulia a Fanfarei „Augustin Bena” (debut la 1 decembrie 2007), a Ansamblului Folcloric „Augustin Bena” (debut la 10 mai 2008), a Ansamblului de dansuri populare al Județului Alba (debut la 10 mai 2008) și a Orchestrei de cameră „Augustin Bena” (debut la 27 octombrie 2014).

În paralel a coordonat dezvoltarea activității Școlii Populare de Arte prin înființarea de noi clase și a Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, prin redactarea revistei „Rânduiala – Alba”, revistă în care au fost consemnate rezultatele muncii de cercetare a echipei instituției și în care au semnat alături de angajați, de-a lungul celor cinci ani de apariție, nume importante ale etnografiei și folclorului din România.

În aceeași perioadă, sub directa sa îndrumare și cu sprijinul primăriilor au luat ființă în județul Alba peste 42 de ansambluri folclorice de amatori și au fost înființate 15 clase de meșteșuguri tradiționale.

În paralel cu activitatea sa profesională intensă Daniela Floroian a semnat zeci de articole de specialitate care au fost prezentate și apreciate la colocvii și conferințe naționale și care au fost publicate în publicații de specialitate.

Ca o recompensă a efortului său creativ a primit peste 30 de premii atât pentru activitatea desfășurată în plan profesional cât și în calitate de autor de carte și animator cultural. Întreaga sa activitate, ca și studiile de specializare în domeniul managementului cultural și de organizator de spectacole, o propulsează ca o personalitate culturală mereu prezentă și cu totul aparte în peisajul cultural ceea ce face ca timp de mulți ani să îi fie încredințată regia mai multor spectacole de amploare și foarte diverse, în care reușește să aducă un puternic iz de noutate și o abordare modernă a actului cultural.

Remarcată de televiziunile locale și naționale este invitată să colaboreze cu mass media națională la emisiuni de divertisment și cultură dar și să producă emisiuni culturale proprii, cum ar fi: Picătura de cultură la Tele7 Alba, Matinal Cultural la Alpha TV, Povești sub felinar, Arena Așilor și Prieteni de Familie la Alba TV, Ora de cultură și Pașaport cultural la Alba Carolina TV.

În prezent s-a reîntors la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba unde în calitate de bibliotecar și de PR manager continuă să promoveze cultura județului Alba, atât în țară cât și în străinătate, mereu întâmpinându-și publicul cititor cu frumusețe sufletească și cu pașii ei de portret în continuă mișcare, reușind să-l apropie de albastrul scrisului său, dar și de promovarea de înaltă clasă și de profund profesionalism a valorilor culturale ale județului Alba și ale României.

Prezentare realizată de domnul scriitor Ioan Mărgineanu.


În Lumea Danielei

(prefață la volumul „Oameni și destine. 15 povești despre viață, valoare și profesionalism”,  Daniela Floroian, Ed. Napoca Star, 2022)

 

Grija față de bine și frumos este una dintre caracteristicile Danielei Floroian. Spiritul său altruist este mereu dispus să descopere noblețea din inima semenilor printr-o generozitate așa cum rar se mai întâlnește. Astfel că un punct forte al realizărilor sale este abilitatea de a interfera cu ceilalți și a-i face să-și dezvăluie sufletele. O bună cunoaștere a psihologiei umane și o pasiune pentru artă reprezintă o parte din secretul acestor convorbiri de succes așezate acum pe hârtie. Fie că vorbește cu personalități din literatură, folclor, educație sau sport, autoarea cărții pe care tocmai o țineți pe palme, rămâne vrednică de omul cu care stă de vorbă, făcându-l să-și pună sufletul pe masă.

În acest triunghi, abordarea Danielei dă celui care citește sau ascultă, sentimentul că a fost prezentă la fiecare moment important din carierAa interlocutorului. Sunt câteva caracteristici ale acestei rețete originale: au o tușă puternic personalizată, nu caută senzaționalul, iar numele alese nu sunt musai de o largă notorietate. Cumva, autoarea ne introduce pe un tărâm de nișă, arătându-ne că adevărații oameni cu rezultate nu sunt cei a căror viață personală este mereu în centrul atenției. Prin intermediul opțiunilor sale, cititorul are ocazia să descopere niște spirite alese, adevărate structuri de rezistență ale comunităților în care trăiesc. Și de ce să nu recunoaștem? Trăim într-o lume în care mulți artiști și-au sporit notorietatea pentru că au ieșit din branșa lor și au căutat domenii cu vizibilitate, folosindu-le ca pe niște instrumente ale succesului. Și în cazul acestui nou volum, girat și generat de Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor, autoarea caută fapta cu impact cultural, acțiunea care consolidează comunitatea.

Pentru a rămâne conectată cu ființa cu care dialoghează, autoarea cărții Oameni și destine știe să însuflețească lin convorbirea. Solicită o reactualizare afectivă, dar tot ea știe și să lase să treacă de la sine, astfel ca persoana supusă întrebărilor să-și găsească singură propriul ritm al dezvăluirilor sau să aibă dreptul să se poticnească.

Este, deci, o mare diferență în a menține legătura, cu sensul de a îngriji o relație și formalitatea de a discuta cu cineva în baza unor întrebări prestabilite. Daniela Floroian știe bine că întrebările stereotipe n-ar genera altceva decât răspunsuri stereotipe și evită cu fermitate banalul. Farmecul tehnicii interviului are în spate mai mult decât exersarea unei constante documentări. Dragostea de oameni și de frumos se intersectează în însăși originea cuvântului cultură, în care șade bătrânul „colere” cu sensul de „a cultiva” și „a avea grijă”, două imperative ale corelației dintre artă și om care se cer mereu grădinărite. Daniela se ghidează după bunul simț și după vorba bună, oglindindu-se în sufletul artistului și empatizând cu el.

Înzestrată cu  spirit de sacrificiu și dăruire, inițiatoarea acestor convorbiri, direcționează mărturisirile pe calea mai puțin circulată, ca în poemul The Road Not Taken, a lui Robert Frost, astfel că toată soarta interviului se schimbă radical atunci când se alege drumul mai puțin bătătorit. Se naște o cărare nouă, făcută de ea și de conlocutor, care să evite abordarea previzibilă și se transformă într-o nouă idee socială: care sunt valorile? cum au apărut? cum le ocrotim? Vocația prieteniei care pornește din inima acestei distinse doamne, înlătură răspunsurile formale și o regăsim în miezul unor confesiuni exclusive.

Atât la figurat, cât și la propriu, nici un drum nu este prea lung, nicio muncă nu este prea grea pentru Daniela, atunci când se pune în slujba omului și a artei.  Prin felul său de a fi,  în general direct, dar uneori și insinuant, riscă să atingă „cicatricile” tovarășului de convorbire. În dialogurile sale reușește să tensioneze discuția, dar să se și salveze, scoțând un as din mânecă și folosindu-se adesea de instrumentul fin al surâsului. Încurajată de această voce curată și caldă, persoana care îi stă în față primește imboldul de a-și explora abisurile sufletești. Mai important decât adevărul obiectiv, privit la modul general, este adevărul fiecărei persoane, pe care ea îl extrage cu dibăcie.

În rolurile sociale în care a slujit, atât ca manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba sau ca bibliotecar la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, autoarea cărții s-a dedicat în totalitate proiectelor culturale. A știut mereu să construiască și să mențină echipe punând împreună cei mai compatibili oameni, căutând omul potrivit la locul potrivit. Rezultatele au fost pe măsură. Această dragoste viscerală pentru județul Alba, cu tot ce înseamnă el – relief, istorie, valori patrimoniale sau tezaure vii – îi este principala sursă de energie. Daniela Floroian trăiește pentru artă și nu își schimbă crezurile sau valorile în funcție de contexte. Aș îndrăzni să spun că nu de puține ori dă dovadă de temeritate, clamând sinceritatea indiferent de împrejurări. Nu de puține ori este o Ariadna, care facilitând unui seamăn sau altul ieșirea din Labirint, riscă să fie uitată. Dar se regenerează mereu și nu se teme sau cel puțin nu lasă să se vadă asta niciodată, consolidându-și o stimă de sine echilibrată, evitând să domine pe cineva, stăpânește prin energie și hărnicie o lume proprie: Lumea Danielei. Dacă ai norocul să faci parte din această Lume, dacă ai fost ales, te poți considera norocos și nici o provocare nu pare greu de îndeplinit, niciun drum prea lung. Dialogurile Danielei Floroian sunt curate și scot la iveală frumusețea umană și harul divin împletite în comunicare /cuminecare prin dialog.

Flaviu George Predescu,

scriitor


SCURTE PORTRETE DESPRE  DNA DANIELA FLOROIAN

 

Daniela pur și simplu

 

Îi mulțumesc Danielei pentru toți acei mulți ani în care am lucrat împreună dar și pentru anii în care vom mai lucra. Împreună cu Daniela și cu echipele coordonate de ea, sau din care ea a făcut parte, am lucrat de-a lungul timpului, ne-am dus lângă oameni, am descoperit oameni, și am colaborat cu oameni, căci Daniela are acest dar de a vedea în cei pe lângă care mulți dintre noi trecem nepăsători, adevărata lor valoare și profesionalismul lor. Cred că noi toți care o cunoaștem nu putem decât să ne dorim ca mulți să facă ce face ea, să-i privească pe cei pe lângă care trec și să le vadă adevărata valoare, să-i stimuleze, să-i respecte și să le scoată în evidență calitățile. Faptul că în toate ungherele județului au fost descoperiți oameni valoroși care ne transmit lucruri minunate și ne învață cum să fim cu adevărat oameni, i-o datorăm și ei și tuturor oamenilor din cultură, celor care de ani și ani se apleacă înspre acest domeniu. Și Daniela face acest lucru de peste 35 de ani. Prin intermediul ei și a altor oameni dedicați așa cum este ea, de-a lungul multor ani, am reușit împreună să arătăm țării și chiar lumii (pentru că țara face parte din lume), că județul Alba, dincolo de istoria lui extraordinară și de frumusețile naturale deosebite, are și oameni extraordinari care trăiesc aici și muncesc aici. Din viața culturală tradițională, din viața de zi cu zi, de la personalități la oameni simpli, Daniela a pus umărul, i-a descoperit și i-a adus în față pe cei mai valoroși, care s-au remarcat la nivel național și nu numai.

În această carte, ca și în cea anterioară („Excelență și valoare: 12 dialoguri cu personalități de excepția din România”, Ed. Napoca Star, 2021; n.r.), Daniela a reușit să discute cu oameni care ne-au prezentat lucruri deosebite și unii dintre ei ne-au lăudat, au lăudat județul Alba. Prin intermediul cărților ei i-am redescoperit și noi pe acești oameni și îi redescoperim privindu-i și din punct de vedere al profesionismului lor. Mulți dintre cei care fac subiectul acestor interviuri au pus umărul la dezvoltarea vieții culturale din județul Alba și sunt convins că o vor face și în continuare. Ei pot fi socotiți adevărate valori naționale, deși sunt oameni foarte modești. Alături de aceștia veți descoperi și oameni mai tineri la evoluția cărora Daniela a contribuit și sunt convins că și de acum încolo ea va continua să facă acest lucru.

Eu sunt convins că toți cei care o cunoașteți pe Daniela așteptați în continuare multe de la ea, pentru că poate – și să știți că nu vreau să supăr pe nimeni, am lucrat cu foarte mulți oameni, dar nu sunt mulți cu care ști că ai stabilit un lucru și cu siguranță iese mult mai bine decât ți-ai închipuit, împreună, tu și cu ea, că va ieși. Îi doresc încă 35 de ani de activitate culturală, să lupte în continuare ca să arate că oamenii au valoare, că fiecare om face ceva bun pentru comunitate, indiferent cum îi judecă și-i caracterizează unii și alții, și că fiecare dintre noi putem să dăm mult și dăm mai mult decât cei care ne văd altfel decât suntem cu adevărat. Cei care ne judecă aici pe pământ sunt trecători, iar Cel de sus sunt convins că ne va judeca corect la final.

Am foarte multe de spus dar mi-ar trebui 2-3 cărți ca să spun ce a însemnat și va însemna în continuare Daniela pentru viața culturală a județului Alba. Concluzionez spunând că face parte din categoria oamenilor de cultură importanți din județul nostru, care lucrează cu suflet și cu convingere. Îi doresc Danielei sănătate și să transmită mai departe talentul și dăruirea sa pentru cultură, pentru viața culturală și pentru oamenii județului Alba.

Ion Dumitrel

Președintele Consiliului Județean Alba

***

O prietenă de cursă lungă

 

Pe Daniela Floroian, unul dintre cei mai eficienți oameni de cultură din județul Alba, am cunoscut-o prin anii ʼ90 ai veacului trecut, pe vremea când începusem să fac naveta la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Frecventam, săptămânal, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” (unde Domnia Sa activa), constrâns de puțina bibliografie etnologică pe care studenții o găseau în colecțiile tinerei universități bălgrădene. Atitudinea ei la prima întâlnire (ușor bosumflată, aproape ofuscată din cauza unor statistici!) nu anunța, în nici un fel, vreo prietenie de lungă durată.

Numirea sa la conducerea Centrului de Cultură „Augustin Bena” – instituție de care am fost, întotdeauna, puternic atașat – au schimbat datele problemei. Înțelegea, mult mai devreme decât alții, urgențele culturii tradiționale, strecura destul de mult patos în ceea ce făcea și manifesta, în organizarea festivalurilor, multă acuratețe și aplomb. Nu risipea banii culturii, ba mai mult îi investea, cu folos, în cărți de specialitate, colocvii și simpozioane finalizate, aproape întotdeauna, cu volume consistente. Nu ezita niciodată! Ducea gândul, ca orice ardelean veritabil, până la capăt. Se simțea bine pe scenă (prezenta, cu multă dezinvoltură, orice tip de spectacol!) și accepta confruntările cu bărbații, fără să renunțe la feminitate. Nu-și pierdea uzul rațiunii oricât de tensionat era momentul! Și în cultură… sunt, har Domnului, destule. Gândirea suplă și atașamentul față de oamenii de cultură din județ o salva din cele mai năstrușnice situații. În momentele de relaxare era, însă, un om cald, de o aparte sensibilitate.

Am colaborat excelent – exemplar, aș spune – deși suntem structuri psiho-somatice atât de diferite! Sau, poate tocmai de aceea! I-am acordat, întotdeauna, încredere totală și… nu m-a dezamăgit niciodată!

Pe parcursul îndelungatei noastre colaborări (care continuă și astăzi), am descoperit, cu uimire, că fosta profesoară de chimie scrie poezie și proză pentru copii, care se bucură de reale succese. Am inițiat, împreună, apariția revistei „Rânduiala” – periodic al Centrului de Cultură „Augustin Bena” care își propunea să aducă în actualitate concepte și elemente de cultură și civilizație tradițională, care și-au dovedit, de-a lungul vremii, perenitatea.

În ideea conturării, cu multă claritate, a identității culturale a județului Alba (la 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeană) a inițiat apariția seriei ethnologica din care au apărut 5 numere, adică 5 documentare de cca 100 pagini fiecare, despre 5 personalități de marcă ale culturii albaiulene precum Valer Butură, Gh. Pavelescu sau Ion Mărgineanu.

În deceniul în care a condus Centrul de Cultură „Augustin Bena” – Daniela Floroian a conturat, în cultura județului Alba, o mișcare artistică de anvergură recunoscută și apreciată pe plan național. Urmare succeselor indiscutabile ale managerului Daniela Floroian (mă gândesc, în primul rând, la rezultatele de excepție ale concursului județean „Cultură pentru cultură”), „Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial” – la invitația președintelui Consiliului Județean (Ion Dumitrel) și a Danielei Floroian – s-a organizat, la Alba Iulia, singura întâlnire/dezbatere, cu factorii de cultură din provincie. A fost, cu siguranță, un gest de reală prețuire a modelului cultural care se implementa, la vremea respectivă, în județul Alba.

Colaborarea noastră, începută în anii 2000, a continuat și după întoarcerea Danielei Floroian la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” unde se ocupă și aici de „promovarea de înaltă clasă și profund profesionalism a valorilor culturale ale Albei și ale României” așa cum aprecia, cu mult realism, starostele culturii bălgrădene, poetul Ion Mărgineanu.

Prof. univ. dr. Ilie  Moise

 

***

 Despre Daniela Floroian… cu drag

 

Pe minunatul OM, Daniela Floroian, îl cunosc de o perioadă de timp inegalabil mai mică decât cea în care mi-aș fi dorit să o fi cunoscut. De multe ori am avut impresia că a trecut timpul și nu am făcut cutare lucru, sau nu am citit cutare carte – or, exact aceste regrete le simt gândindu-mă câte lucruri aș fi putut învăța de la acest OM dacă aș fi cunoscut-o cu mai mulți ani în urmă. Profesorul și scriitorul Daniela Floroian a schimbat destine. Știu foarte bine asta și din propria mea experiență, uitându-mă în propriul meu CV.

Fiecare dintre noi își petrece timpul încercând să se perfecționeze în tot ceea ce face, discutăm, alergăm, ascultăm, pierdem zile căutând himere clasice sau actuale, însă de multe ori soluțiile sunt lângă noi. Am găsit atât de aproape oameni simpli, ale căror realizări s-au bazat pe modestie și înțelepciune. Exemplul meu este EA, Daniela Floroian, iar exemplele ei sunt prezentate în cartea de față. Daniela Floroian este un neobosit cunoscător și organizator de evenimente culturale, este un om care se află mereu în mijlocul oamenilor și face cu pasiune o muncă ce necesită, nu de puține ori, un program prelungit și un uriaș consum de energie. Daniela Floroian este omul care, după cum ea însăși spune, „lasă orgoliile deoparte” și se dedică întru totul, cu pasiune, pricepere și bucurie, promovării culturii și a oamenilor de cultură.

După volumul intitulat „Excelență și valoare. 12 dialoguri cu personalități de excepție din România” (Ed. Napoca Star, 2021; n.r.), în care ne sunt dezvăluite realizările și viața unor adevărate modele culturale naționale demne de urmat, scriitoarea Daniela Floroian revine cu alte 15 povești emoționante, alte 15 personalități de data aceasta locale, sau care interferează cu cultura autohtonă. Sunt oameni frumoși care au trecut pragul emisiunilor „Povești sub felinar” și „Pașaport cultural”, sunt oameni care au povești de viață fascinante. Acest nou volum este intitulat cum nu se poate mai frumos: „Oameni și destine. 15 povești despre viață, valoare și profesionalism”, un destin într-o carte ….. o carte cât un destin.

Așadar, să ne bucurăm de experiența realizatorului TV, Sergiu Vitalian Vaida; de cunoștințele etnomuzicologice împărtășite cu generozitate de Mircea Cîmpeanu; de minunea inginerească a anului 1987, din Alba Iulia, a inginerului Mircea Abrudean; de prezența pe marile scene ale lumii a unui balerin albaiulian, Silvian Vicol; de omul care redă viața cărților, pe numele său Alexandru Știrban; de militarul Marcel Domșa, comandantul colegiului cu rezultate de invidiat, o școală cu care ne mândrim; de Cornel Țălnaru, gloria de altădată a echipei de fotbal Dinamo București. Urmează apoi Maxim Morariu, un preot polivalent, scriitor, teolog, cercetător; Gheorghe Berghian, un promotor al culturii și un excelent muzician; Daniela Cetean, profesorul model, un ambasador de excepție al istoriei și patriotismului românesc; Eugen Măcinic, pictorul cu un palmares de invidiat; Cornel Nistea, un neobosit om de cultură și președinte al filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România; Gabriel Bucur, profesorul bucuriei muzicii și un manager școlar de succes; Ana Cosma, susținătoarea tradițiilor și a portului popular și nu în ultimul rând, Cosmin Toma, cheful bucătar ce a transformat gătitul într-o adevărată artă.

Cristian Mureșan

autor de carte

 

   ***

Povești sub felinar cu Daniela Floroian

 

Daniela Floroian și-a început cariera în televiziunea noastră cu o emisiune de cultură care se numea „Povești sub felinar”, o emisiune în care foarte multe personalități ale județului Alba cât și personalități ale întregii țări s-au perindat prin studiourile noastre. A urmat apoi o altă emisiune care continuă și în ziua de astăzi, „Pașaport cultural”, tot o emisiune care promovează oamenii de cultură și fenomenul cultural din zilele noastre.

Știți ce lucru mare a putut aduce Daniela Floroian în televiziune? Prin faptul că a avut multă experiență, foarte multe legături în lumea culturală a putut să aducă oameni de valoare. Ce-am rămas eu uimit este faptul că și acești oameni de valoare au trac în fața camerelor dar doamna Daniela Floroian a reușit să scoată din ei ceea ce puțini oameni pot, spuma.

Există în Vechiul Testament o poveste, cu Iosif, cu acel tânăr Iosif care într-o zi a fost luat de frații lui și vândut ca sclav și în cele din urmă ajunge să lucreze în casa lui Potifar iar apoi ajunge în închisoare pe nedrept. Dar, spune Sfânta Scriptură că Iosif tot ceea ce făcea, tot ceea ce muncea, zice Biblia, strălucea. Pentru activitatea pe care a avut-o Daniela Floroian și o are și în momentul de față în televiziune, cuvântul cel mai potrivit acesta ar fi: pe tot ce pune mâna, pe tot ce lucrează STRĂLUCEȘTE.

Teo POP

Directorul Televiziunii Alba Carolina TV