TEOLOGIE ȘI SOCIOLOGIE. PERSONALITĂȚI ȘI ATITUDINI CONTEMPORANE 

TEOLOGIE ȘI SOCIOLOGIE. PERSONALITĂȚI ȘI ATITUDINI CONTEMPORANE 

Cartea este rezultatul unui proiect cultural-științific realizat de către colegii noștri (cadre didactice și cercetători, reprezentanți de seamă ai mediului teologic ortodox român) Alexandru Lazăr, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Lucia Antoaneta Câmpeanu, Ioan-Adrian Buta, Dumitru-Ioan Fărcaș-Bărăian (Ierom. Gavriil), Dumitru-Adrian Ciurea,  membri ai Academiei, beneficiind de suportul următoarelor instituții academice și culturale reprezentative pentru spiritualitatea românească: Multicultural Business Institute , Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară, Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și Platforma Națională Valori Românești și  a constat în realizarea unei sesiuni de articole pe teme de actualitate privind importanța teologiei în societatea actuală, a aplicațiilor ei practice precum și a conexiunilor cu sociologia și antropologia, în scopul de a răspunde nevoii de călăuzire spirituală a omului contemporan și întărire întru virtute a societății per ansamblu.

Autorii sunt tineri reprezentanți de seamă ai lumii academice românești, personalități ce întruchipează, la nivelul cel mai înalt, sufletul culturii noastre naționale (într-un context multicultural local și internațional) și care sunt, deopotrivă, creatori, promotori și ambasadori ai spiritului românesc pe mapamond, formatori de opinie, dezvoltatori de oameni, mentori pentru generațiile tinere și o lumină pentru un viitor mai bun al întregii societăți:

1. Alexandru Lazăr este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și student al Facultății de Istorie și Filosofie, secția Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”.

S-a născut la data de 5 martie 1996 în localitatea Cugir, județul Alba. A absolvit ca șef de promoție Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia (promoția 2015) având media generală 9,88, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de asemenea, ca șef de promoție (promoția 2019), cu media 9.96, obținând licența în Teologie Dogmatică, susținând lucrarea cu titlul: Apocatastaza. Noi opinii teologice în legătură cu o veche controversă dogmatică,  sub coordonarea Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu Moș, a absolvit apoi programul de master „Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste: iudaism, creștinism, islam”, cu media 10, cu disertația în Eshatologia Creștină, susținând lucrarea cu titlul: Salvarea universală în teologia contemporană, având ca îndrumător pe Pr. conf. univ. dr. Grigore Dinu Moș.

A fost membru în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al Universității Babeș-Bolyai, promoția 2018-2019 și promoția 2019-2020, derulând două proiecte de cercetare nefinanțate bazate pe operele lui Dostoievski: „Apocatastaza în operele lui Dostoievski” și „Filosofia personajelor lui Dostoievski”.

A fost Membru al Institutului Star UBB și câștigătorul unui burse de cercetare științifică oferită de Universitatea Babeș-Bolyai în anul universitar 2019-2020, finalizată prin publicarea unui articol științific în revista Astra Salvensis cu titlul: „The Universal Salvation. New Opinions in the Contemporary Theology”, avându-l coordonator pe Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu Moș.

A fost student reprezentant în Consiliul Facultății de Teologie (2017-2021), Cancelarul Studenților Facultății de Teologie (2018-2019), reprezentantul Facultăților de Teologie Ortodoxă și Teologie Greco-Catolică în Senatul Universității Babeș-Bolyai (2020-2021).

A fost premiat în anul 2018 cu Premiul Excellentia (secțiunea studenți) de către Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, pentru rezultatele deosebite în cercetarea științifică.

A fost premiat în anul 2022 cu Premiul Excellentia (secțiunea studenți-doctoranzi) de către Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, pentru rezultatele deosebite în cercetarea științifică.

În prezent este membru al Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor.

În prezent este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, școala doctorală de teologie Isidor Todoran, pregătind o teză de doctorat sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Viorel Gârdan, având ca titlul: Universalismul creștin, o dispută teologică neîncheiată. Actualitatea conceptului în arhitectura creștinismului american.

A participat la numeroase conferințe și simpozioane studențești susținând diferite teme de cercetare:

 1. Ioan Ianolide, itinerariul descoperirii lui Hristos în închisorile comunisteˮ, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 28-29 mai
 2. „Unitatea românească tratată din perspectiva culturală, politică și teologică”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 18-29 mai
 3. „Ferdinand I Întregitorul- omul din spatele Marii Uniri”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor „Studențimea și intelectualitatea ortodoxă română și Marea Unire”, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 7 iunie
 4. „Preotul și familia preoțească, liantul unitiv al satului românescˮ”lucrare susținută în cadrul simpozionului național studențesc și masteral „Ethosul satului românesc între Teologie și Etnologieˮ, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 16-18 mai
 5. „Rolul etnic al preotului și al familiei preoțești în satul românesc”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor „Preotul și Dascălul, făclii luminoase ale satului românesc. Tradiție și actualitateˮ, Cluj Napoca, 7 iunie
 6. „Îndrumarea părinților spre creșterea sănătoasă a copiilor în primii ani de viață”lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor „Pastorația părinților și a copiilor în context postmodern/ Filantropia – dimensiune a misiunii ortodoxiei românești contemporane”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 26 iunie 2020 
 7. Salvarea universală. Noi opinii în teologia contemporanălucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor „Pastorația părinților și a copiilor în context postmodern/Filantropia – dimensiune a misiunii ortodoxiei românești contemporane”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 26 iunie 2020
 8. „Temeiuri dogmatice ale rugăciunii pentru mântuirea tuturor oamenilor”lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 12-13 mai 2021.
 9. Diaspora ortodoxă – noțiuni conceptuale”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 12-13 mai 2021

Publicații:

Cărți:

 1. Alexandru Lazăr, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Șamșudean Dragoș, Adrian-Ioan Buta, Mozaic Teologic: (In)Formare și Digitalizare, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022 ( ISBN 978-606-062-451-6)
 2. Alexandru Lazăr, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Șamșudean Dragoș, Adrian-Ioan Buta, Teologie în actualitate: Perspective și (Re)Interpretare, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022 (ISBN 978-606-062-454-7)

Publicații în volum colectiv:

 1. Theodor Damian (coordonator), Mihai Octavian Groza, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Răzvan-Mihai Neagu, Cosmin-Constantin Galdău, Alexandru Lazăr, Istorie și Teologie, valori și modele pentru societatea contemporană, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2022. (ISBN 978-606-799-583-1).

Studii și Articole: 

 1. Salvarea Universală. Noi Opinii în Teologia Contemporană, în Astra Salvensis-revista de istorie si cultura, 2020, pp. 253-272.
 2. Actualitatea apocatastazei. Între iubirea lui Dumnezeu și libertatea omului, în Astra Salvensis-revista de istorie si cultura, 2021, pp. 175-182.
 3. Probleme contemporane și remedii pastorale reflectate în „pilda bogatului căruia i-a rodit țarina” (Lc. 12;16-21), în Provocările Bisericii în mediul online. Tipologii Pastorale și atitudini misionare, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2021, pp. 175-187.
 4. Diaspora ortodoxă – clarificări conceptuale, în Opus Discipulorum, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2021, pp. 51-57.
 5. Temeiuri dogmatice ale rugăciunii pentru mântuirea tuturor oamenilor, în Opus Discipulorum, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2021, pp. 217-223.
 6. The notion of Diaspora: Conceptual clarification and missionary paradigmîn Revista Etnosfera, Editura Academiei Române, 2/2021. (în curs de publicare).

Recenzii:

 1. Maxim (Marius-Marius) Morariu, „Țara Năsăudului” în timpul Primului Război Mondial, Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, Vol. I-II, 298 p., în Revista Philohistoriss, Editura Klausenbook, An VIII, Nr. 13, 2022 (în curs de publicare)

2.  Protosinghelul Maxim (Iuliu-Marius) Morariu (n. 1991, Salva) este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie), un masterat în „Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în „Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și un masterat în științe sociale la mai-sus pomenita universitate pontificală (2020) și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz și Belgrad.

Începând cu anul 2022 este eclesiarhul Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert (Quebec) a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Din luna iunie este exarhul mănăstirilor din aceeași eparhie.

A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 34 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (3 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei „Astra Salvensis”, recunoscută la nivel internațional (revista este indexată în Scopus, Doaj, EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ulrichsweb şi Repec, având colaboratori din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Grecia, Germania, Slovacia, Polonia, Franţa, Austria, Ucraina, Rusia, Germania şi Elveţia), secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru al Centrului de Studii Ecumenice (Cluj-Napoca), al Academiei Modelelor, Elitelor și Valorilor (Cluj-Napoca) și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița).

3. Câmpeanu Lucia Antoaneta s-a născut la data de 12.05.1981. În perioada 1993-2002 urmează școala la  Liceul  ”Albrecht Altdorfer – Gymnasium” din Regensburg, Germania – profil umanist, în perioada 2002-2006 urmează cursurile Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, nivel licență, obținând specializarea în Design industrial, Istoria Artei, Design grafic apoi cursurile masterale ale aceleiași Universități pe care le-a finalizat în anul 2008 cu lucrarea: Urme în spațiu și timp. În perioada 2016-2020 urmează cursurile de Artă Sacră (nivel licență) și cursurile masterale (specializarea Doctrină și Hermeneutică) la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Din anul 2021 este student doctorand al Şcolii doctorale de Teologie „Isidor Todoran” din Cluj-Napoca, pregătit o teză de doctorat în domeniul Istoria Bisericii Universale cu titlul: Diaspora ortodoxă română din Germania – o radiografie contemporană, având Conducător de doctorat pe: Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Viorel Gârdan

De asemenea, a profesat ca și Grafic Designer și profesor de limba germană fiind și traducător autorizat: Autorizație Traducător și Interpret nr.28335 ( germană-română, română-germană) eliberată în 4.03.2010

4. Adrian-Ioan Buta  s-a născut în data de 12.05.1997 în localitatea Alba Iulia. Școala Generală a urmat-o în localitatea Șard, iar liceul la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Ca elev a participat la numeroase concursuri și olimpiade județene și naționale.

După absolvirea liceului urmează studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia pe care o termină ca șef de promoție (2016-2020). În paralel a urmat cursurile Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Muzică Religioasă (2016-2019). Ca student a participat la numeroase sesiuni științifice studențești, conferințe și alte activități de natură academică. Din perspectivă muzicală este coordonatorul unui grup de tineri al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia.

În prezent este profesor titular al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureș pentru catedra de Religie Ortodoxă, dar și masterand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Comparată.

5. Fărcaș-Bărăian Dumitru-Ioan (Ieromonah Gavriil) s-a născut în comuna Mociu (jud. Cluj) la 8 martie 1975. A urmat școala primară în comuna Suatu (jud. Cluj), iar gimnaziul și liceul în Cluj-Napoca la Școala Normală „Gheorghe Lazăr”. Din 1994 până în 1996 a profesat ca învățător la Școala Generală Nr. 6 din Cluj Napoca.

În 26 octombrie 1996 s-a închinoviat la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. A parcurs treptele vieții monahale: rasofor la 8 noiembrie 1999 și monah la 1 iunie 2002. În 24 iunie 2002 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 30 ianuarie 2003, ieromonah de către IPS Andrei Andreicuț.

A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, promoția 2016-2020.

6. Dumitru-Adrian Ciurea s-a născut la data de 05.06.2001 în municipiul Petroșani, județul Hunedoara. În timpul liceului a fost olimpic național la disciplinele Religie, Istorie, Filosofie. A absolvit Colegiul Național „Decebal” din Deva, specializarea filologie bilingv română-engleză, Magna cum laude. De asemenea, între anii 2018-2020 a coordonat Clubul de Voluntariat al Centrului de tineret al Episcopiei Devei și Hunedoarei (Ortho Caffe). A participat la mai multe emisiuni județene de TV și Radio.  În prezent, este student în anul al III-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Pastorală și la Facultatea de Litere, specializarea Filologie Clasică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Începând cu luna februarie anul 2022, a preluat mandatul de Cancelar al Studenților din Facultatea de Teologie Ortodoxă.  Totodată, este bursier al Institutului STAR-UBB cu un proiect de cercetare privind eshatologia cărții Apocalipsa.

A fost prezent la mai multe simpozioane de profil din țară și a scris mai multe articole care sunt publicate sau în curs de publicare. Concomitent, activează și în mediul online unde a contribuit cu articole pe platforme precum Syntopic. Interesele sale de cercetare cuprind exegeza și hermeneutica Noului Testament, mai ales în legătură cu tema eshatologiei.

Câteva interese conexe sunt teologia sistematică, filosofia antică și literatura clasică.

 Publicații:

 • Dumitru-Adrian Ciurea, „Sfintele Icoane și fundamentele acestora – repere istorice și teologice asupra cultului icoanei” în revista Tabor, nr. 2, Cluj-Napoca, 2022, ISSN 1843-0287.
 • Dumitru-Adrian Ciurea, „Oὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. Perspective de eshatologie noutestamentară” în revista Opus Discipulorum, vol. 13, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2022, ISSN 2393-0845.
 • Dumitru-Adrian Ciurea, „Influențe (neo)platonice în tratatul Despre numele divine”, în Revista Orma, vol. 34: Poetici antice ale imaginarului, Cluj-Napoca, (în curs de apariție), ISSN 1841-6330.
 • Dumitru-Adrian Ciurea, Ut legens intellegamus, 6 ianuarie 2022, publicat online pe platforma Syntopic (https://www.syntopic.ro/ut-legens-intellegamus/)
 • Dumitru-Adrian Ciurea, Exerciții de exegeză (I): PS. 138(9):16, 17 februarie 2022, publicat online pe platforma Syntopic (https://www.syntopic.ro/exercitii-de-exegeza-i-ps-138916/ )

***

Proiectul s-a finalizat cu volumul purtând același titlu, ce poate fi descărcat gratuit de aici și împărtășit liber către comunitate și cu cei dragi.

Echipa mulțumește pentru susținerea financiară Dlui Lect. univ. dr. Daniel Metz, Dnei Maria Metz și companiei NTT DATA Romania, sponsori principali ai Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor, promotori ai emancipării sociale și redresării morale a societății românești, susținători ai mediului educațional și științific precum și activităților profesioniștilor din aceste domenii, puse în slujba dezvoltării comunitare.

Mulțumim de asemenea Editurii Limes și domnului director Mirea Petean, care, timp de 6 ani ne-au fost alături, sprijinind zeci și zeci de programe editoriale ale noastre, toate vizând promovarea valorilor românești, deopotrivă a tinerilor și a adulților care pot constitui modele de urmat prin contribuțiile lor la progresul științei, culturii și vieții sociale.

Cartea poate fi citită în format tipărit în bibliotecile mari din țară (în special cele universitare și în cele județene), iar în format electronic (PDF) vă invităm să o descărcați (gratuit) de pe link-ul de mai jos. Volumul este pus în mod liber la dispoziția societății și poate fi împărtășit/distribuit în diverse comunități și rețele online pentru a ajunge la cât mai multă lume.

Carte_Teologie și sociologie – Alexandru Lazăr & co.