Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz și fața lui umană reflectată în aceasta

Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz și fața lui umană reflectată în aceasta este rezultatul unui proiect cu statut academic și cultural, privind traducerea și diseminarea în România a volumului cu același titlu, publicat pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, sub patronajul Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă și a Cenaclului „Mihai Eminescu” din New-York. Cartea aparține distinsului Pr.Prof.Univ.Dr.Theodor Damian, membru al Academiei noastre. Traducerea și adaptarea textului în acord cu cerințele teologiei ortodoxe române a fost realizată de Protosinghel Dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, exarhul mânăstirilor din Episcopia Ortodoxă Română a Canadei. Volumul a beneficiat de o frumoasă prefață scrisă de John A. McGuckin – profesor de istorie a creștinismului timpuriu și studii bizantine la Universitatea Oxford și la Departamentul de Religie al Universității din Columbia (SUA). Din prefață vă oferim un fragment semnificativ:

Theodor Damian ne face un mare serviciu prin intermediul lucrării de față, amintindu-ne ce mare poet a fost Grigorie. Poet bine cunoscut și de succes el însuși, prof. Damian este capabil să intre în inima, dar și în mentalitatea lumii lui Grigorie. Ca preot ortodox, el locuiește de asemenea în același univers liturgic care a dominat atât de mult imaginația preoțească a lui Grigorie. Este astfel dublu calificat, ca poet și teolog, să fie interpret al marelui poet-teolog care era cunoscut în vremurile străvechi pur și simplu ca „Teologul”. Cartea prof. Damian deschide cititorului o fereastră foarte binevenită către acea lume antică; una care, prin studiul acestui mare profesor, ne permite să vedem atâtea paralele instructive cu a noastră. Ca întotdeauna, opera de „adâncire” răbdătoare și concentrată a poetului ne ia de mână și ne conduce într-o lumină mai strălucitoare.

Întrucât valoarea unei opere este dată și de valoarea celor ce contribuie la realizarea și diseminarea ei spre societate, vă oferim câteva date despre autor, respectiv despre traducătorul volumului.

Autorul, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian, este o personalitate aparte a spiritualității românești și mondiale, teolog cu două doctorate în teologie, poet, eseist, remarcabil om de cultură și spiritualitate, enciclopedist și povățuitor, sprijinitor al românilor din America și de pretutindeni, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Președinte al filialei SUA a Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor , membru în peste 20 de colegii de redacţie de reviste literare şi academice din România şi SUA, precum şi în numeroase asociaţii naţionale (România, SUA) şi internaţionale, Profesor emeritus la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Educaţie, Metropolitan College of New York; Preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din New York, Paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”; Director al revistei de cultură şi spiritualitate română Lumină Lină. Gracious Light, New York, director al revistelor Symposium şi Romanian Medievalia, New York; autor a peste 48 de cărți (din domeniile: spiritual, educațional, literar, științific), aproape 1000 de studii, eseuri, recenzii, articole în cărți, ziare și reviste academice și literare de prestigiu din România și din străinătate. A participat și prezentat comunicări științifice la peste 100 de congrese internaționale din SUA, Finlanda, România, Cipru, Turcia, Portugalia, Japonia, Malta, Polonia, Grecia ș.a., organizând și prezidând peste 70 dintre ele. Printre numeroasele premii şi distincţii pe care le-a primit de-a lungul anilor, el a fost onorat în 2002 cu titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani; în 2016 cu titlul Doctor honoris causa oferit de Universitatea Bioterra, Bucureşti; în 2017 cu premiul Queens Ambassador Awards oferit de Times Ledger Newspapers; în 2018 cu ordinul Donum Sacrum Unitatis din partea Î.P.S. Arhiepiscop Irineu Pop de la Alba Iulia și cu medalia „100 pentru centenar” conferită în 2018 de către Guvernul României. În anul 2021 a primit din partea P.F. Părinte Patriarh Daniel ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”.

Traducătorul, Protosinghelul Dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu (n. 1991, Salva) este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale „Angelicum” din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie), un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul  în ,,Istoria Europei de Sud-Est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018) și un masterat în științe sociale la mai-sus pomenita universitate pontificală (2020) și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz și Belgrad. 

Pr. Dr. Dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu a publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 34 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (3 indexate Web of Science)membru fondator și redactor-șef al Revistei „Astra Salvensis”, recunoscută la nivel internațional (revista este indexată în Scopus, Doaj, EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ulrichsweb şi Repec, având colaboratori din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Grecia, Germania, Slovacia, Polonia, Franţa, Austria, Ucraina, Rusia, Germania şi Elveţia), secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru al Centrului de Studii Ecumenice (Cluj-Napoca), al Academiei Modelelor, Elitelor și Valorilor (Cluj-Napoca) și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița). Din 2022 este exarhul mânăstirilor din Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.

***

Vă oferim în continuare un pasaj semnificativ din nota traducătorului, care conturează o imagine frumuseții, dificultății dar și necesității acestui proiect:

[Autorul] e o prezență plăcută deopotrivă ca amfitrion, cât și ca oaspete, iar ca slujitor al altarului transmite mereu din crezurile proprii, fapt ce-l ferește de ispita de a realiza terne exerciții retorice. Acest lucru m-a făcut să-l admir încă din vremea studenției, când descopeream poemele și textele teologice ce-i purtau semnătura. Atunci când, anul trecut, am primit din partea colegei Alexandra Cotae de la Academia Modelelor, Elitelor și Valorilor de la Cluj-Napoca invitația de a traduce volumul intitulat: Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz și fața lui umană reflectată în aceasta, m-am simțit deopotrivă onorat și emoționat. M-am bucurat la gândul că autorul lor nu va împărtăși soarta atâtor oameni mari ai diasporei românești, care au ajuns să fie mai cunoscuți în afara țării lor, decât între granițele ei geografice. Am fost apoi speriat de gândul unui astfel de proiect știind cum părintele și poetul operează cu nuanțele și cunoscându-mi propriile limite. Căci deși am mai tradus pe ici și colo câte ceva, de formație nu sunt filolog, ci teolog, istoric și mai nou, ca reconvertit profesional, sociolog. Am acceptat totuși ideea, entuziasmat de gândul unui astfel de proiect și de faptul că aș putea ca prin aceasta, să contribui la readucerea în actualitate a mesajului și operei Sfântului Grigorie Teologul.

Mărturisesc că nu știam atunci ce complexă va fi munca depusă. Nici că autorul însuși mă va însoți pas cu pas, rostuindu-mi tălmăcirile stângace, reformulându-și gândurile acolo unde i s-a părut că ele nu ar suna foarte bine traduse ad litteram în limba română și urmărind cu atenție nu doar chestiunile de formă, ci și pe cele de fond. Am fost plăcut surprins de multiplele și serioasele corecturi pe care el însuși le-a făcut pe diferitele versiuni intermediare ale manuscrisului și de buna comunicare avută pe toată durata travaliului traductorial. Mărturisesc că a reușit să-mi spulbere clișeul, de care nu mă dezbărasem încă cu totul, conform căruia cercetarea din spațiul nord-american pune mai degrabă accent pe cantitate, decât pe calitate. Și că am învățat enorm din corespondența cu dânsul, care ar merita probabil publicată în viitor. Căci părintele mi-a tâlcuit anumite aspecte ce țineau de nuanță, m-a dădăcit teologic atunci când aveam nevoie și m-a consiliat atunci când nu eram sigur de un lucru. Ba mai mult, a avut curajul să se lase pe mâna părintelui Grigore-Toma Someșan, doctorand al universității clujene și păstorul dinamicii comunități a parohiei Mociu II, care a binevoit, e drept, după o matură chibzuință, să ne ofere mult doritul imprimatur.

Mulțumesc lui Dumnezeu că această muncă, deloc facilă, a ajuns astăzi la stadiul de a fi oferită cititorului într-o formă care este, sper, apropiată de ceea ce autorul însuși și-ar fi dorit să transmită. Îi mulțumesc părintelui profesor pentru toate strădaniile și mai ales pentru dragostea pe care o are pentru Sfântul Grigorie Teologul. Îi mulțumesc de asemenea pentru tot ceea ce m-a învățat pe parcursul traducerii. Mulțumesc doamnei Alexandra Cotae pentru sprijinul acordat acestui demers și tuturor celor care, într-un fel sau altul, au jertfit din timpul și munca lor pentru a-l aduce pe Sfântul Grigorie mai aproape de spațiul teologic românesc și a-i reliefa chipul uman, așa cum se desprinde el din lectura vastei sale opere. Bunul Dumnezeu să ne bucure pe toți!  – Protos.Dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

***

Echipa mulțumește Editurii Napoca Star și domnului director Dinu Ureche, care, așa cum spune și motto-ul editurii, din dragoste pentru carte ne-au fost alături timp de 6 ani sprijinind peste 140 de programe editoriale ale noastre, toate vizând promovarea valorilor românești, deopotrivă a tinerilor și a adulților care pot constitui modele de urmat prin contribuțiile lor la progresul științei, culturii și vieții sociale.

Cartea poate fi citită în format tipărit în bibliotecile mari din țară (în special cele universitare și în cele județene), iar în format electronic (PDF) vă invităm să o descărcați (gratuit) de pe link-ul de mai jos. Volumul este pus în mod liber la dispoziția societății și poate fi împărtășit/distribuit în diverse comunități și rețele online pentru a ajunge la cât mai multă lume.

Poezia Sf Grigorie de Nazians – Theodor Damian