Istorie și Teologie

Cartea este rezultatul unui proiect realizat de către Academia Elitelor Modelelor și Valorilor  sub patronajul moral al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și al Academiei Oamenilor de Știință din România (filiala americană) , în parteneriat cu Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York, și cu Despărțământul „Vasile Moga” din Sebeș al ASTRA (celebra organizație culturală a românilor transilvăneni, care a jucat un rol decisiv în Marea Unire de la 1918).

Volumul a fost coordonat de colegul nostru dl Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian și conține articole ale unor reprezentanți de seamă ai lumii academice românești, personalități ce întruchipează, la nivelul cel mai înalt, sufletul culturii noastre naționale (într-un context multicultural local și internațional) și care sunt, deopotrivă, creatori, promotori și ambasadori ai spiritului românesc pe mapamond, formatori de opinie, dezvoltatori de oameni, mentori pentru generațiile tinere și o lumină pentru un viitor mai bun al întregii societății:

1. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian – Profesor emeritus la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Educaţie, Metropolitan College of New York; Preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din New York, Paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”; Director al revistei de cultură şi spiritualitate română Lumină Lină. Gracious Light, New York, director al revistelor Symposium şi Romanian Medievalia, New York; Preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; ziarist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; membru în peste 20 de colegii de redacţie de reviste literare şi academice din România şi SUA, precum şi în numeroase asociaţii naţionale (România, SUA) şi internaţionale, Membru al Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor. A publicat peste 40 de volume în domeniile teologie, etică, poezie şi comentariu literar, printre care: The Icons. Theological and Spiritual Dimensions According to St. Theodore of Studion (The Edwin Mellen Press, Lewiston, New York, 2002), Filosofie şi literatură: O hermeneutică a provocării metafizice (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008), Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei (Eikon, Cluj, 2003), Semnul Isar (Paralela 45, Piteşti, 2006), Apofaze (Tracus Arte, Bucureşti, 2012), Lazăre, vino afară (Junimea, Iaşi, 2016), Perihoreze (Eikon, Bucureşti, 2018). Printre numeroasele premii şi distincţii pe care le-a primit de-a lungul anilor, el a fost onorat în 2002 cu titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani; în 2016 cu titlul Doctor honoris causa oferit de Universitatea Bioterra, Bucureşti; în 2017 cu premiul Queens Ambassador Awards oferit de Times Ledger Newspapers; în 2018 cu ordinul Donum Sacrum Unitatis din partea Î.P.S. Arhiepiscop Irineu Pop de la Alba Iulia, cu medalia „100 pentru centenar” conferită în 2018 de către Gvernul României

2. Pr. Dr. Dr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu – Protosinghelul Maxim (Iuliu-Marius) Morariu este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale „Angelicum” din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie), un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate. A mai absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-Est” (2016) la Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018) și un masterat în științe sociale la mai-sus pomenita universitate pontificală (2020). De asemenea, a studiat la Universitățile din Košice, Graz și Belgrad. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 34 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate și este membru editorial al 8 reviste de specialitate.

3. Prof. Drd. Mihai-Octavian GrozaEste istoric, membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca, președinte al Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și director al anuarului științific „Astra Sabesiensis”. Prin volumele, studiile și articolele publicate, dar și prin temeinica pregătire academică, Mihai-Octavian Groza se înscrie în categoria tinerilor istorici, reprezentanți ai noii școli istoriografice clujene. În anul 2015, alături de istoricii Diana-Maria Dăian și Andrei Păvălean a organizat campania intitulată „O carte pentru Craiul Munților”, a cărei finalitate practică a fost îmbogățirea fondului de carte „Avram Iancu” din cadrul Complexului Muzeal din comuna Avram Iancu, județul Alba. De asemenea, s-a implicat activ în organizarea taberelor de cultură și civilizație românească „Acasă la Noi”, proiect care a implicat o campanie de strângere de fonduri, găzduirea unui grup de elevi din Republica Moldova timp de o săptămână, organizarea unor programe și activități speciale, organizarea unor spectacole tematice etc. Alături de profesoara Ana Filip și de istoricul și teologul Maxim (Iuliu-Marius) Morariu a inițiat proiectul „Premiile ASTREI”, oferite în fiecare an absolvenților Școlii „Tiberiu Morariu” din Salva, județul Bistrița-Năsăud. De asemenea, din anul 2019, a instituit premiul special „Mihai-Octavian Groza”, premiu oferit anual școlarilor pasionați de istorie din orașul Sebeș.

4. Prof. Dr. Răzvan-Mihai Neagu – Istoric, cercetător științific, profesor la Colegiul Tehnic Turda, decorat cu „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

 5. Prof. Cosmin-Constantin Galdău – Istoric, arheolog, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia și la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, precum și cu afinități spre arheologie,  orientat spre a trezi în asentimentul elevilor săi, dar și celor adulți, dragostea pentru valorile umane și materiale ale culturii naționale românești, pasiunea pentru cunoașterea permanentă, neîntreruptă a înaintașilor noștri și a ceea ce ei ne au lăsat ca tezaur inestimabil, ca adevărată și de neprețuit comoară pentru viitor. Dornic de a aduce la suprafață și aspecte mai puțin studiate la orele clasice de istorie, de a le stârni elevilor dorința pentru cercetarea trecutului și pentru înțelegerea prezentului.

6. Drd. Alexandru Lazăr – Teolog, cercetător științific, doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Echipa mulțumește pentru susținerea financiară Dlui Lect. univ. dr. Daniel Metz, Dnei Maria Metz și companiei NTT DATA Romania, sponsori principali ai Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor, promotori ai emancipării sociale și redresării morale a societății românești, susținători ai mediului educațional și științific precum și activităților profesioniștilor din aceste domenii, puse în slujba dezvoltării comunitare.

Mulțumim de asemenea Editurii Limes și domnului director Mirea Petean, care, timp de 6 ani ne-au fost alături, sprijinind zeci și zeci de programe editoriale ale noastre, toate vizând promovarea valorilor românești, deopotrivă a tinerilor și a adulților care pot constitui modele de urmat prin contribuțiile lor la progresul științei, culturii și vieții sociale.

Cartea poate fi citită în format tipărit în bibliotecile mari din țară (în special cele universitare și în cele județene), iar în format electronic (PDF) vă invităm să o descărcați (gratuit) de pe link-ul de mai jos. Volumul este pus în mod liber la dispoziția societății și poate fi împărtășit/distribuit în diverse comunități și rețele online pentru a ajunge la cât mai multă lume.

Carte_ Istorie și Teologie _ coord. Theodor Damian