Fundamente ale evoluției sistemelor economice

Fundamente ale evoluției sistemelor economice – o viziune antropologică asupra rolului economiei în progresul societății și omului.

Cartea este rezultatul unui proiect academic realizat de colegul nostru Aurelian Burcu (membru al Academiei Elitelor, Modeleor și Valorilor) și este dedicată realizărilor asemănătoare obținute de specialiștii viitorologi din generația anterioară: Alvin Toffler, Herman Maynard, Susan Merthens, continuând și completând cercetările acestora cu explicații psiho-sociale și antropologice ale strânsei legături dintre sistemul economic și ființa umană, care, așa cum rezultă din volum, reprezintă doi actori determinați de destinul lor în cadrul societății de a se susține reciproc în procesele de evoluție pe parcursul istoriei omenirii.

„Cartea – ne mărturisește autorul în introducere – prezintă epopeea acestui proces pe parcursul căruia, orice modificare în starea de conştiinţă a fiinţei umane se regăseşte ca un ecou viu şi imediat în esenţa sistemului economic. De asemenea vom surprinde faptul că aşa cum omul susţine evoluţia sistemului economic în fiecare dintre etapele sale, la rândul său sistemul va sprijini de fiecare dată marile reforme pe care fiinţa umană le are de realizat deopotrivă în mediul interior (propria dezvoltare personală) cât şi în cel exterior: progresul social. Fiinţa umană şi sistemul economic sunt cei doi actori care reprezintă, creează şi transformă neîncetat societatea, în acord cu standardele tot mai înalte ale necesarului de civilizaţie.”

Totodată volumul ne oferă o viziune luminoasă asupra viitorului dezvoltării societății și omului, susținute chiar de către procesele de metamorfoză evolutivă ale sistemului economic descrise acolo. Vă lăsăm plăcerea să descoperți aceste perspective, iar pentru deschiderea apetitului vă oferim două citate din autorii amintiți cărora cartea le este dedicată și ale căror opere le continuă în acest trend pozitiv asupra destinului omenirii:

„O nouă civilizaţie ia naştere în viaţa noastră, iar orbii de pretutindeni încearcă să o suprime. Această nouă civilizaţie aduce cu sine noi stiluri familiale; moduri schimbate de a lucra, iubi, trăi; o nouă economie; noi conflicte politice şi totodată, dincolo de acestea toate, o conştiinţă modificată. Omenirea se află în faţa unui însemnat salt înainte. Se confruntă cu cele mai profunde frământări sociale şi restructurări creatoare ale tuturor timpurilor. Fără a o recunoaşte în mod clar, suntem angajaţi în construirea unei noi civilizaţii remarcabile”. (Alvin Toffler, în cartea sa: „A crea o nouă civilizație”)

„Al Treilea Val manifestă o preocupare crescândă spre echilibru şi puterea de întreţinere. Oamenii devin mai sensibili faţă de sanctitatea vieţii, faţă de limitele resurselor naturale şi, prin urmare, ale dezvoltării, şi faţă de propriile nevoi spirituale nesatisfăcute. Câştigul material nu mai este decât una dintre forţele care propulsează activitatea; consideraţii ca reducerea riscurilor ecologice, furnizarea de servicii pentru ceilalţi şi crearea posibilităţilor de dezvoltare şi împlinire personală devin variabile standard care intră în ecuaţie. Concomitent, bogăţia materială scade în importanţă. Un număr tot mai mare de oameni constată că valorile intangibile ca demnitatea, integritatea şi pacea interioară joacă un rol important în câştigarea unui sentiment de validare personală. În al Patrulea Val oamenii se vor concentra asupra integrării tuturor dimensiunilor vieţii şi  a asumării responsabilităţii pentru întreg. Câştigul material nu va mai fi un scop suficient în sine, nici nu i se vor mai acorda merite mai presus de cele necesare pentru a întreţine funcţionarea continuă. Adevărata bogăţie se va centraliza în jurul fiecărui individ şi se va manifesta sub forma unei încrederi lăuntrice – o conştienţă şi o credinţă a deplinătăţii propriei fiinţe.” (Herman Maynard şi Susan Mehrtens în volumul lor: „Al patrulea val: dincolo de Toffler – afacerile în secolul XXI”)

Cartea poate fi citită în format tipărit în bibliotecile mari din țară (în special cele universitare și în cele județene), iar în format electronic (PDF) vă invităm să o descărcați (gratuit) de pe link-ul de mai jos. Volumul este pus în mod liber la dispoziția societății și poate fi împărtășit/distribuit în diverse comunități și rețele online pentru a ajunge la cât mai multă lume fiind utilă în special studenților, doctoranzilor și cercetătorilor, dar și altor profesioniști pasionați de condiția umană și dezvoltarea comunitară.

Fundamente ale evoluției sistemelor economice – Aurelian Burcu