Aurelian Burcu

Dl Aurelian Burcu, personalitate multilaterală (om de știință, profesor, mentor, consultant, coach, inginer organizațional, activist comunitar, inovator social etc) cu expertiză și activitate în multiple domenii (precum: educație universitară, cercetare științifică, economie și mediul de afaceri, antreprenoriat social și economic, management, marketing, psihologie, pedagogie, antropologie, sociologie, tradiții populare, cultural-artistic, politică, ecologie, promovarea femeii, comunicare și relații publice, științe juridice, resurse umane, inginerie organizațională, dezvoltare comunitară) și-a pus viața, activitatea și resursele în slujba progresului omului și al societății noastre.

A lucrat în principal cu și pentru tineri (întrucât ei sunt viitorul omenirii), precum și pentru organizații și instituții ale societății civile care au avut voința de a contribui la renașterea lumii noastre și la crearea de bine în jur. Ca spirit liber, a militat mereu pentru emanciparea ființei umane de sub jugul decăderii interioare și exterioare la care este supusă de către actualul tip de societate și de structurile corupte ale acesteia, precum și pentru crearea unei noi civilizații planetare, de un nivel superior de evoluție și stare de conștiință, care să funcționeze bine pentru toți (deopotrivă pentru societatea umană și pentru lumea naturii) în acord cu legile divine.

A creat și implementat curricule universitare (11 cursuri în 9 domenii), programe de pregătire personală și profesională, platforme de mentorat și leadership, programe de cercetare-dezvoltare-inovare și creație, precum și de promovare a tinerilor valoroși și operelor lor, toate acestea cu și pentru studenți/ masteranzi/ doctoranzi sau cadre didactice de la 18 facultăți și 3 școli doctorale din cadrul a 7 universități românești.

A fondat 5 institute de cercetare științifică și 3 organizații educaționale; a proiectat și asistat la implementare peste 150 de instituții și organizații comunitare din domeniile: economic, politic, cultural, școlar, social, medical, ecologic, de tineret.

A coordonat sute de programe de cercetare științifică (în cadrul instituțiilor de stat sau private) și programe editoriale (derulate în parteneriat cu edituri de prestigiu național: Limes, Argonaut, Mega, Napoca Star, Presa Universitară Clujeană, ALL etc), precum și platforme de promovare a tinerilor de elită și a operelor lor, generatoare de schimbare pozitivă în societate.

A deținut funcții de conducere în diferite instituții comunitare din diverse domenii (economic, academic, social, educațional, cultural), între care amintim cu titlu de exemplu pe cele aferente domeniului academic: Director Științific la Institutul Român de Studii Transdisciplinare (2000-2005), Președinte al Fundației Cultural-Științifice „Mercur” (2002-2012), Președinte al Institutului pentru Dezvoltare Umană și Comunitară (2000-2020).

Este autor sau coautor a 46 de volume, reprezentând cărți de știință, manuale universitare, ghiduri de dezvoltare personală și profesională, manuale de înființare și operare de organizații, opere literare (etc.) din domenii precum: antropologie, psihologie, sociologie, pedagogie, științe juridice, administrație publică, ecologie, antreprenoriat economic, antreprenoriat social, management, marketing, dezvoltare durabilă, globalizare, beletristică, spiritualitate. Cu titlu de exemplu amintim: „Psihologia managerială”, „Fundamentele ontologice ale educației paideice”, „Dreptul afacerilor”, „Medii și structuri-suport pentru inițiative antreprenoriale: centre-incubatoare de afaceri”, „Educația ecologică, dezvoltarea durabilă și calitatea vieții” „Universul intern al puterii”, „Fundamentele cercetării transdisciplinare”, „Managementul calității vieții și condiției umane (vol 1-3)”, „Odă Femeii (versuri)”, „Spiritul liber – maxime și aforisme”, „Psihologia ființei. Psihologia ecologică integrativă a personalității”, „Piramida trebuințelor umane fundamentale”, „Managementul cercetării transdisciplinare”, „Legile univerale ale sistemului psihic”, „Dreptul mediului și managementul dezvoltării durabile” etc.

Pentru mai multe detalii vă invităm și pe paginile de mai jos:

https://delphy-institute.org/academics/burcu-aurelian/

https://mcb-institute.org/aurelian-burcu/

https://www.facebook.com/Aurelian.Burcu/