MOZAIC TEOLOGIC – (IN)FORMARE ȘI DIGITALIZARE

Proiectul cultural-științific MOZAIC TEOLOGIC – (IN)FORMARE ȘI DIGITALIZARE a fost realizat sub coordonarea domnilor: Alexandru Lazăr, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Dragoş-Ioan Şamşudean, Adrian-Ioan Buta, membri ai Academiei, beneficiind de suportul următoarelor instituții academice și culturale reprezentative pentru spiritualitatea românească: Multicultural Business Institute , Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă (IRTSO) din New York, Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară  și Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și a constat în realizarea unei sesiuni de articole pe teme de actualitate privind importanța asimilării învățăturilor din domeniul teologiei și spiritualității în contextul societății umane actuale.

Întreg proiectul a beneficiat de supervizarea și binecuvântarea Pr. Prof. Univ. Dr.  Theodor Damian, Președinte al IRTSO, profesor emeritus la Colegiul Metropolitan din New York, paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York și Președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România (filiala americană).

Autorii sunt tineri reprezentanți de seamă ai lumii academice românești, personalități ce întruchipează, la nivelul cel mai înalt, sufletul culturii noastre naționale (într-un context multicultural local și internațional) și care sunt, deopotrivă, creatori, promotori și ambasadori ai spiritului românesc pe mapamond, formatori de opinie, dezvoltatori de oameni, mentori pentru generațiile tinere și o lumină pentru un viitor mai bun al întregii societăți:

 I. Alexandru Lazăr este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și student al Facultății de Istorie și Filosofie, secția Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai.

S-a născut la data de 5 martie 1996 în localitatea Cugir, județul Alba. A absolvit ca șef de promoție Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia (promoția 2015) având media generală 9,88, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de asemenea, ca șef de promoție (promoția 2019), cu media 9.96, obținând licența în Teologie Dogmatică, susținând lucrarea cu titlul: Apocatastaza. Noi opinii teologice în legătură cu o veche controversă dogmatică,  sub coordonarea Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu Moș, a absolvit apoi programul de master „Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste: iudaism, creștinism, islam”, cu media 10, cu disertația în Eshatologia Creștină, susținând lucrarea cu titlul: Salvarea universală în teologia contemporană, având ca îndrumător pe Pr. conf. univ. dr. Grigore Dinu Moș.

A fost membru în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al Universității Babeș-Bolyai, promoția 2018-2019 și promoția 2019-2020, derulând două proiecte de cercetare nefinanțate bazate pe operele lui Dostoievski: „Apocatastaza în operele lui Dostoievski” și „Filosofia personajelor lui Dostoievski”.

A fost Membru al Institutului „Star UBB” și câștigătorul unui burse de cercetare științifică oferită de Universitatea Babeș-Bolyai în anul universitar 2019-2020, finalizată prin publicarea unui articol științific în revista Astra Salvensis cu titlul: „The Universal Salvation. New Opinions in the Contemporary Theology”, avându-l coordonator pe Pr. lect. univ. dr. Grigore Dinu Moș.

A fost student reprezentant în Consiliul Facultății de Teologie (2017-2021), Cancelarul Studenților Facultății de Teologie (2018-2019), reprezentantul Facultăților de Teologie Ortodoxă și Teologie Greco-Catolică în Senatul Universității Babeș-Bolyai (2020-2021).

A fost premiat în anul 2018 cu Premiul Excellentia de către Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, pentru rezultatele deosebite în cercetarea științifică.

În prezent este membru al Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor și totodată doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, pregătind o teză de doctorat sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Viorel Gârdan, având ca titlul: Universalismul creștin, o dispută teologică neîncheiată. Actualitatea conceptului în arhitectura creștinismului american.

A participat la numeroase conferințe și simpozioane studențești susținând diferite teme de cercetare:

  1. Ioan Ianolide, itinerariul descoperirii lui Hristos în închisorile comunisteˮ, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 28-29 mai
  2. „Unitatea românească tratată din perspectiva culturală, politică și teologicăˮ, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 18-29 mai
  3. „Ferdinand I Întregitorul – omul din spatele Marii Uniriˮ, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor Studențimea și intelectualitatea ortodoxă română și Marea Unire, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 7 iunie
  4. Preotul și familia preoțească, liantul unitiv al satului românescˮ lucrare susținută în cadrul simpozionului național studențesc și masteral, „Ethosul satului românesc între Teologie și Etnologieˮ, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, 16-18 mai 2019.
  5. „Rolul etnic al preotului și al familiei preoțești în satul românescˮ, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor „Preotul și Dascălul, făclii luminoase ale satului românesc. Tradiție și actualitateˮ, Cluj-Napoca, 7 iunie
  6. „Îndrumarea părinților spre creșterea sănătoasă a copiilor în primii ani de viață”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Pastorația părinților și a copiilor în context postmodern/Filantropia – dimensiune a misiunii ortodoxiei românești contemporane, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 26 iunie 2020.  
  7. „Salvarea universală. Noi opinii în teologia contemporană”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Pastorația părinților și a copiilor în context postmodern/ Filantropia – dimensiune a misiunii ortodoxiei românești contemporane, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 26 iunie 2020. 
  8. „Temeiuri dogmatice ale rugăciunii pentru mântuirea tururor oamenilor”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 12-13 mai 2021.
  9. Diaspora ortodoxă – noțiuni conceptuale”, lucrare susținută în cadrul sesiunii de comunicări ale studenților și masteranzilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 12-13 mai 2021.

 *

II. Protosinghelul Maxim (Iuliu-Marius) Morariu (n. 1991, Salva) este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie), un masterat în „Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în „Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și un masterat în științe sociale la mai-sus pomenita universitate pontificală (2020) și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz și Belgrad.

Începând cu anul 2022 este eclesiarhul Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert (Quebec) a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 34 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (3 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei „Astra Salvensis”, recunoscută la nivel internațional (revista este indexată în Scopus, Doaj, EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ulrichsweb şi Repec, având colaboratori din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Grecia, Germania, Slovacia, Polonia, Franţa, Austria, Ucraina, Rusia, Germania şi Elveţia), secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru al Centrului de Studii Ecumenice (Cluj-Napoca), al Academiei Modelelor, Elitelor și Valorilor (Cluj-Napoca) și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița).

 *

III. Dragoș Șamșudean este absolvent, șef de promoție, al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai în cadrul căreia a obținut o diplomă de licență în domeniul ‘științe politice’ și o diplomă de masterat în domeniul ‘relații internaționale și studii europene’. În prezent este student doctorand și cercetător în cadrul aceleiași facultăți. De asemenea, este absolvent al programului de masterat Istoria Religiilor. Geopolitica Religiilor Monoteiste (Creștinism, Iudaism, Islam) din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a UBB.

Interesele de cercetare de-a lungul studiilor universitare s-au focusat asupra actorilor religioși în relațiile internaționale. În mod particular, Dragoș a fost interesat de modul în care Biserica Ortodoxă și Ortodoxia răspund și interacționează cu mediul socio-politic contemporan, în diverse contexte. Astfel, cercetările de la nivel licență și masterat, surprind studii de caz referitoare la instrumentalizarea politico-ideologică a Ortodoxiei și Bisericii Ortodoxe în cazul Federației Ruse.

În prezent, cercetarea din cadrul tezei de doctorat este centrată pe identificarea motivațiilor bloggerilor Ortodocși din Orto-sfera românească. Abordarea pe care o propune în cadrul tezei este una interdisciplinară, la intersecția unor domenii de cercetare precum religious studies, științe politice, relații internaționale și digital media.

Ca și cercetător, a participat cu o serie de lucrări și materiale științifice care tratează relația dintre Ortodoxie și Media Digitală în România, în cadrul unor conferințe internaționale dintre care amintim:American Political Science Association’s Annual Meeting & Exhibition”, Seattle, Washington – SUA;  ,,Ifaith: Rewiring the House of God: Religious Self-World Relations in the Digital Environment” organizată de Universitatea Birmingham și Universitatea din Erfurt; “Annual Midwest Political Science Conference“, Chicago (SUA); International Conference of Europeanists”, Lisabona – Portugalia;  ,,Materiality of Religion in Central and Eastern Europe”, organizată de Universitatea din Szeged.

Pe lângă activitatea de cercetător, domnul Dragoș Șamșudean încearcă să fie o prezență activă în dezbaterile pe tematică religioasă din România, ca fost membru al ONG-ului Intel4Patriam (ONG focusat pe comunicare strategică și lupt[ anti-dezinformare) și invitat al ESGA (Experts for Security and Global Affairs).

*

IV. Adrian-Ioan Buta  s-a născut în data de 12.05.1997 în localitatea Alba Iulia. Școala Generală a urmat-o în localitatea Șard, iar liceul la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Ca elev a participat la numeroase concursuri și olimpiade județene și naționale.

După absolvirea liceului urmează studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia pe care o termină ca șef de promoție (2016-2020). În paralel a urmat cursurile Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Muzică Religioasă (2016-2019). Ca student a participat la numeroase sesiuni științifice studențești, conferințe și alte activități de natură academică. Din perspectivă muzicală este coordonatorul unui grup de tineri al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia.

În prezent este profesor titular al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureș pentru catedra de Religie Ortodoxă, dar și masterand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Comparată.

***

Proiectul s-a finalizat cu volumul purtând același titlu, ce poate fi descărcat gratuit de aici și împărtășit liber către comunitate și cu cei dragi.

Echipa mulțumește pentru susținerea financiară Dlui Lect. univ. dr. Daniel Metz, Dnei Maria Metz și companiei NTT DATA Romania, sponsori principali ai Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor, promotori ai emancipării sociale și redresării morale a societății românești, susținători ai mediului educațional și științific precum și activităților profesioniștilor din aceste domenii, puse în slujba dezvoltării comunitare.

Mulțumim de asemenea Editurii Napoca Star și domnului director Dinu Ureche, care, așa cum spune și motto-ul editurii, din dragoste pentru carte ne-au fost alături timp de 6 ani sprijinind peste 140 de programe editoriale ale noastre, toate vizând promovarea valorilor românești, deopotrivă a tinerilor și a adulților care pot constitui modele de urmat prin contribuțiile lor la progresul științei, culturii și vieții sociale.