Învățăturile Papei Francis pentru Poporul Român

Proiectul reprezintă începutul unui frumos parteneriat cu Ordinul Iezuit din România, cu Statul Vatican, cu Biserica Catolică Română, Ordinul Surorilor Pauline (etc.) precum și cu o seamă de reprezentanți ai mediului academic românesc, profesori  de psihologie, filosofie, științe juridice, teologie, antropologie, sociologie, de la universități din Cluj-Napoca, București, Alba-Iulia, Sibiu, Iași. De asemenea proiectul are adeziunea unor lideri de seamă din Biserica Ortodoxă Română și Biserica Greco-Catolică din România .

România în ultimele 3 decenii a traversat o perioadă a rătăcirii prin prăpastia distrugerii valorilor, identității individuale și colective, precum și a speranței de un viitor împreună. Astăzi poporul român este pregătit să recreeze România: casa noastră comună, familia noastră valorică și căminul care să ne asigure fiecăruia fericirea individuală, demnitatea personală, respectul celorlalte popoare de pe planetă, bucuria de a fi noi înșine, libertatea de a ne exprima plenar/neîngrădit propria natură precum și armonia cu ceilalți, deopotrivă în sânul familiei românești, dar și alături de restul națiunilor lumii.

În acest context învățăturile Papei Francisc vin ca un pansament pe o rană deschisă, ca un mesaj de consolare și întărire în fața dezastrului actual, ca un manual de soluții practice pentru renașterea românilor (ca indivizi și ca popor) la propria identitate, ridicarea către nivelele de valoare și culmile de progres care ne reprezintă. Mai trebuie doar să le merităm.

Dar acest lucru nu se face simplu și direct, ci intermediat de învățarea, asimilarea, conștientizarea și punerea în aplicare a înțelepciunii culese din experiențele traumatice pe care le-am trăit ca națiune. Iar Papa, ca un veritabil învățător, ghid, terapeut spiritual și mai ales ca un părinte și antrenor iubitor, răbdător și iertător, ne ajută să culegem roadele acestei înțelepciuni, să înțelegem unde am greșit de am ajuns în angoasa de acum, ce virtuți am avut slăbite, ce pași am călcat strâmb și cum putem să îndreptăm aceste aspecte și să ne întărim pentru viitor.

Dar totodată, tot Papa Francisc ne sprijină în a ne redescoperi, reaminti și aprofunda propriile noastre virtuți ca oameni și popor român, unele comune cu ale altor popoare, dar altele unice și specifice. Și setul acestora este îmbucurător de mare, cuprinzând zeci de valori superioare, adevărați piloni de susținere a unei noi catedrale a ființei românești, mult mai frumoasă și mai glorioasă decât a fost vreodată în trecut.

Pornind de la contextul de mai sus, realizatorii proiectului vor crea un manual practic, utilitar, de emancipare umană, de trezire spirituală, de iluminare personală și socială, de antrenament întru discernământ valoric, de întărire a virtuții în viața privată și publică, precum și de soluții practice pentru renaștere individuală și colectivă a poporului român. Cu deosebire adresat generației tinere, cea mai pregătită și cea mai capabilă de a crea un viitor luminos pentru România.

Manualul se va compune din învățăturile Papei Francisc adresate omenirii în diverse contexte (deopotrivă înainte de învestire la Vatican precum și după), învățături procesate, comentate și explicitate, grupate pe domenii de realitate și nevoi care țin deopotrivă de specificul poporului român, precum și de specificul universal al condiției umane superioare (individuale și colective).

Manualul va avea mai multe volume și va fi deopotrivă:

 • un ghid de călătorie pe drumul dezvoltării personale și emancipării individuale,
 • un manual de șantier despre cum să construim împreună comunități armonioase și prospere,
 • un îndrumar pe cărarea evoluției spirituale proprii fiecăruia, dincolo de orice credință colectivă, paradigmă sau dogmă religioasă ori laică
 • un îndreptar de morală și virtute (personală și comunitară)
 • un ghid axiologic privind ierarhia corectă a valorilor (deopotrivă în viața privată și în cea comunitară)
 • un curs de activism civic și implicare comunitară
 • o pledoarie pentru o nouă umanitate, din perspectiva conștiinței planetare, a dezvoltării durabile și a respectului pentru toate formele de viață pe Terra
 • un mic tratat de vindecare personală și colectivă a traumelor existențiale din trecut și din prezent
 • un seminar de umanism, multiculturalism și călăuzire pe calea unității în diversitate și solidarității în armonie, deopotrivă la nivel de popor, dar și de umanitate
 • un însoțitor motivațional și inspirațional, dătător de putere, cutezanță, optimism și bucurie pe parcursul demersului de reclădire a identității personale și sociale de care avem nevoie noi toți românii de azi, în contextul transformărilor globale și al unui viitor comun, durabil
 • un jurnal de meditație la problemele fundamentale definitorii pentru condiția umană, la aspectele care ne apropie, dar ne și pot îndepărta unii de alții, la lucrurile care ne ajută progresăm, dar și cum să evităm capcanele care stau în calea acestui progres.

Datorită complexității caracterului și utilității precum și specificului învățăturii cuprinse în el, manualul va fi scris în stilul literaturii motivaționale, inspiraționale, de dezvoltare personală și spirituală, de educație morală (cele mai accesate stiluri în ultimele decenii la nivel planetar, atât ca număr de titluri cât și ca număr de cititori), dar pentru a fi ușor accesibil, asimilabil și atractiv pentru generațiile tinere (și pentru mai multe nivele de vârstă, de la copii la adulți), va îmbrăca totodată forma beletristică/ literară a romanului de călătorie inițiatică, cu tente dramatice și cu răspunsuri concrete, directe, aplicative la întrebări fundamentale ale vieții și va avea un total estimativ între 800-1000 pagini (format B5).

Pentru mai multe detalii privind identitatea, utilitatea, originalitatea proiectului precum și necesarul de resurse de care mai avem nevoie pentru a-l putea finaliza vă invităm să ne contactați.

Vă așteptăm cu drag alături de noi să contribuiți la realizarea acestui nou compendiu de psihologie practică spiritual-morală a noastră, a românilor !